עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

הזמנה לכנס הזרם והמעגל השיתופי בנושא השתלבות וקליטת צעירים בקיבוץ ב-18.9.2003
הזמנה לכנס הזרם והמעגל השיתופי בנושא השתלבות וקליטת צעירים בקיבוץ ב-18.9.03
הזרם השיתופי:
טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@takam.co.il
מאמרים אחרונים ופעילויות קרובות:
צעירים בוחרים קיבוץ! - כנס באפעל ביום ה', 18.9.03, באפעל
סדר היום:
08.30 כיבוד והרשמה
09.00 ברכות: יאיר ריינמן, מזכיר הקיבוץ הדתי
09.15 ניצן ריבלין-פלדמן (יזרעאל) - עת לעשות!
09.30 ד"ר אברהם פולובין (מכללת רופין - בארות יצחק) - "הקיבוץ השיתופי - אתגר לצעירים"
09.50 דובי הלמן (יטבתה) - הסרת חסמים בתחום הקליטה
10.10 עוזי לוונבך (מח' צעירים - התנועה הקיבוצית) - "הקיבוץ והצעירים - נקודת מפגש"
10.30 תיאו קמינר (מח' קליטה בתנועה) - חלון הזדמנות לקליטה
11.00 הפסקה לכיבוד וקפה
11.30 סדנאות - פירוט בהמשך
13.30 סיכום הסדנאות במליאה ודיון מסכם
14.30 סיום
פירוט הסדנאות:
1. מודל קיבוץ לביא בקליטת צעירים.
2. שילוב צעירים בתעשייה, עין השופט.
3. מעבר חברים מקיבוץ דיפרנציאלי לשיתופי, הכיצד?
4. מנהיגות צעירה בקיבוץ - פגישה עם בוגרי הקורסים בתנועה הקיבוצית ובקבה"ד ובוגרי קורס מנהלי קהילה של הזרם השיתופי.
5. קליטה מבחוץ, חיזוק מבפנים - פגישה עם הקולטים והנקלטים.
6. פרויקט הקליטה - יטבתה.
פרטים והרשמה:
אביבה במשרד הזרם.
עלות למשתתף:
50 ש"ח.
החל מהרביעי מאותו קיבוץ - ללא תשלום!
צ'קים יש לרשום לפקודת קיבוצי השומר הצעיר.
בברכה - אלי ברמן
מטה הזרם השיתופי - 050-5711091
נכתב בתאריך
20/1/2008הרשמה לניוזלטר שלנו