עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

על קליטת צעירים בקיבוץ לביא
על קליטת צעירים בקיבוץ לביא
הזרם השיתופי
טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@inter.net.il
מאמרים אחרונים ופעילויות קרובות:
סיכם: אבינדב- 18.7.2003
לפום צערא - אגרא (לפי העמל -השכר)
לאחר הדיון, שנערך בצוות הפעיל של הזרם השיתופי, עם תיאו קמינר וג'וליו גוטליב, פעילי הקליטה של התנועה הקיבוצית, ולאחר מפגש פורום החשיבה השיתופית בדרום בנושא קליטת הצעירים בקיבוץ, ולקראת מפגש הצעירים של אזור המרכז בגן שמואל ב-15.8.03, ויום העיון הארצי בשאלת קליטת צעירים, המתוכנן להתקיים בקרוב - נערך ביקור בקיבוץ לביא בשבוע שעבר.

בביקור הזה השתתפו פעילי הזרם השיתופי - דגי חבויניק (זיקים), מרכז המעגל השיתופי, ניצן פלדמן (יזרעאל) האחראית על נושא הצעירים בזרם השיתופי, עירית גילה (לביא) ואלי ברמן (בארות יצחק). במהלך הביקור נפגשו הפעילים עם נציגי החינוך, ועדת צעירים, ועדת קליטה ובני קיבוץ עצמם - כול גורם בנפרד.

בפגישה הראשונה השתתפו שורקה שטרן, מזכירת לביא, ואריאלה סיטסהמר, מרכזת החינוך בלביא.
מתברר שהצלחת לביא בקליטה מושגת לאחר תהליך ארוך, יסודי ומובנה, והחינוך מהווה מרכיב בסיסי בתהליך זה.
- בתי הילדים מופעלים כסדרם. עד סוף כיתה ח' אוכלים בהם ארוחות בוקר וצוהריים, כדי לשמור על מסגרת ותוכן. הפעלת הילדים נעשית בהם, ולא במתנ"ס.
- החינוך למחויבות, הכוללת תוכניות, מתחיל כבר בכיתות ג'-ד'.
- יש דגש רב על עבודת הילדים: בכיתה ה' בבית הילדים עצמו, בכיתה ו' בענפים ומכתה ז' בענף קבוע בקיבוץ.
- הילדים מקושרים ומתקשרים ללביא ולחבריה דרך מגוון רחב של פעילויות, כולל השתתפות בפעילות שנתית לכבוד יום ההולדת של הקיבוץ, שמירת קשר עם הוותיקים ואירועים מזדמנים.
- צוות החינוך עד כתה ח' כולל חברים ובנים בלבד, ללא שכירים.
- בנים ובנות מסיימי שירות צבאי נקלטים ברצון בעבודה בחינוך בבתי הילדים.
- המערכת מבינה, שחשוב להשקיע הרבה אנרגיה כדי להעשיר אותם בנים ובנות, דרך השתלמויות צוותיות דו-שבועיות, הניתנות לכול הצוותים, באמצעות מכון "פירם".
- כמו כן, עובדים עם עובדת סוציאלית קלינית, המדריכה הורים וצוותים.
- יש הבנה רבה מצד הממסד לצורכי מערכת החינוך של לביא.
- הביקוש לעבוד בחינוך, מצד הצעירים והצעירות, עולה על ההיצע.
ועדת צעירים
לאחר מכן, פגשנו את ועדת צעירים (טרודי רייס, משה גולד, מועי), ממנה שמענו על חשיבות השתלבות הצעירים לאחר צבא בעבודה ובחברה.
מסלול צעירים מחייב עבודה בקיבוץ, ובד"כ בענפים קבועים.
- יש הקפדה על הדרישות בתחום הדתי.
- אין נתינה אינסופית לצעירים, ובכול זאת יש נקלטים רבים יחסית.
- הטיול לחו"ל נמשך רק 4 חודשים, ועתה 6 חודשים.
- כרגע, יש צעירים רבים במסלול קליטה - 10 זוגות נשואים ו-10 רווקים.
- מדי שנה 4 זוגות בממוצע מתקבלים לחברות, מרביתם בני משק ובני זוגם.
- ועדת צעירים מלווה את בני המשק, ובשלב הקליטה ועדת קליטה.
ועדת קליטה
על פעולת ועדת קליטה שמענו מהני.
- הוועדה עובדת על חיזוק הקשר בין הזוגות הצעירים והרווקים.
- יש תקנון קליטה ודף קשר לנקלטים, שחלקם שוהים עדיין כסטודנטים מחוץ למשק, וגם לבנים ובנות עוזבים.
- יש בממוצע 35% של קליטת בנים והצמיחה הדמוגרפית בקיבוץ בעלייה מתמדת.
הדור הצעיר
לסיכום הביקור פגשנו את הדור הצעיר עצמו - יפתח,יעל ואסנת.
כולם ציינו, כי יש כתובת לפנות אליה בעת הצורך, ועיקר המאמצים מוקדשים לקליטה חברתית, שמירת נורמות דתיות של הנקלטים וקליטה מקצועית.

כששאלנו אם צריך לחתור לשינויים כדי לקלוט, השיבו: "אם אין שיתוף - אין לנו מה להישאר פה". רוב הצעירים אינם רוצים שכר דיפרנציאלי, אבל מחייבים שינויים מתונים.
קיבוץ לביא ממחיש, כי שמירה קפדנית על נורמות קיבוציות, ערכיות ודתיות אינה מהווה מכשול, אלא ההפך - זהו מתכון לקליטה טובה.
בצירוף עבודה מובנית ארוכת שנים וסבלנית מתאפשרת קליטה טובה של בני משק וצעירים מחוצה לו.
קיבוץ שיתופי, 2003, ההיית או חלמתי חלום?
נכתב בתאריך
27/7/2003הרשמה לניוזלטר שלנו