עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום הפורום לחשיבה שיתופית - בקיבוץ יגור - ב-13.6.2003
סיכום הפורום לחשיבה שיתופית - קיבוץ יגור - 13.6.2003
דגי חבויניק, הזרם השיתופי - 13.6.2003
טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@inter.net.il
מאמרים אחרונים ופעילויות קרובות:
השתתפו:
למעלה מ-50 חברים מ-20 קיבוצים בצפון השתתפו בכנס.
הנושאים:
מצגת ודיווח על קיבוץ יגור - ספי בארי.
מצגת ודיווח מוועדת הסיווג - יעקב גדיש.
הנחה את הכנס:
מייקל לניר - רכז אזור צפון של התנועה הקיבוצית.
רשם:
דגי חבוייניק - רכז המעגל השיתופי
מזכיר יגור, ספי בארי, הציג במספרים התפתחות קיבוץ יגור משנת 1922 ועד ימינו. היה מרשים לפגוש קיבוץ חזק, שיתופי, קולט צעירים ומצליח לשמור על יכולותיו הכלכליות.

יעקב גדיש - הסביר הקמת ו. הסיווג, שעומדת לסיים עבודתה בימים הקרובים. הוועדה קבעה שני סיווגים חדשים ושונים לקיבוץ: קיבוץ שיתופי וקיבוץ מתחדש, כאשר יש שוני בהגדרה:
בקיבוץ השיתופי - בעלות הכלל בקניין, שיתוף ושוויון בייצור, בצריכה ובחינוך.
בקיבוץ המתחדש - שיתוף הכלל בקניין, חלוקת תקציבים לחברים בהתאם לתרומה, לתפקיד או לוותק (שכר דיפרנציאלי), שיוך דירות, שיוך אמצעי ייצור וכו'.
גדיש הוסיף: יש משמעויות רבות בהתייחסות גורמי המדינה כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, מינהל מקרקעי ישראל ועוד.
בנושא מס הכנסה - הגדרתם: קיבוץ מסורתי וקיבוץ חדש
בקיבוץ שבו ישויך התקציב בהתאם לתרומה ולתפקיד - פער מעל 25% בין הנמוך לגבוה - יהיה קיבוץ "מתחדש". מתחת לכך - קיבוץ מסורתי. זאת לאחר ההפרשות לקהילה ולרשת הביטחון. 3% מהמשכורות הקיצוניות יוצאו מהחישוב.
ביטוח לאומי
יש פניות של חברים לביטוח לאומי מחשש לפגיעה: בנושא האבטלה, זכויות שקופחו, בעיות שארים, נכות וכו'.
מינהל מקרקעי ישראל
יעקב הסביר את הקשיים סביב שיוך הדירות: פרצלציה (הגדרת חלקות ומגרשים) יש לעשות בה תכנון, תשתיות, דרכים, מים, חשמל. מדובר על סכומים סביב 40 אלף דולר ליחידה (100 יחידות - 4 מיליון $ רק התכנון), וזאת לפני השוואת הדירות.
צריך לדעת: השיוך בא במקום דמי עזיבה.
ובנוסף - הדיון על העברת יחידת משק, בשטח המחנה, לרשות החברים (2.5 דונם ליחידה). קיבוץ של 100 יחידות - 250 דונם. יש סכנה שהסכמה זאת תסכן את הבעלות על שטחי החקלאות.

לאחר ההסברים של יעקב גדיש התפתח דיון וכן שאלות ותשובות סביב הנושא המרכזי. שאלות בנושא מס הכנסה והן בנושא הקרקעות כגון: האם גם בקיבוץ שיתופי יכול להיות שיוך דירות ויכולת השימוש בשטח המחנה כמנוף משותף לקיבוץ שיתופי ולאו דווקא חלוקה ליחידות פרטיות. נשאלה שאלה גם לגבי יכולת להיות קיבוץ שיתופי גם בתנאים כלכליים קשים. יעקב הביא דוגמת קיבוץ לביא (קיבוץ שיתופי) שעשה מהפך ממצב כלכלי קשה למצב טוב. הנושא, עפ"י יעקב, איננו האם הקיבוץ עשיר, אלא נושא המנהיגות המובילה והרוצה לקיים קיבוץ שיתופי ואתה רוב החברים.
נכתב בתאריך
20/1/2008הרשמה לניוזלטר שלנו