עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

C-Nile Virus - ראו הוזהרתם!
C-Nile Virus
It is called C-Nile
Even the most advanced programs from Norton or McAfee cannot take care of it - so be warned.

It appears to mostly affect those of us who were born before 1960.
Symptoms of C-Nile Virus:
1. Causes you to send the same e-mail twice.
2. Causes you to send a blank e-mail.
3. Causes you to send e-mail to the wrong person.
4. Causes you to send it back to the person who sent it to you.
5. Causes you to forget to attach the attachment.
6. Causes you to hit "SEND" before you've finished the email.
נכתב בתאריך
24/4/2003הרשמה לניוזלטר שלנו