עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

אתגרי החינוך
אתגרי החינוך
מאת אהרון ידלין - חצרים, קיץ 2002
הדברים הבאים נכתבו בעקבות פגישות שהיו לאהרון עם צעירים, פגישות שדנו בשאלת השינויים בקיבוץ. במהלכן התברר שיש לצעירים שאלות הדורשות הסבר, היסטורי וענייני, מסודר.
________________________________________________
רשימת המארים בסידרה:
מאמר ראשון: תורת הקיבוץ
מאמר שני: רווחיות וערכיות
מאמר שלישי: ערכים ודפוסים
מאמר רביעי: הגבולות הערכיים
מאמר חמישי: לשמור על הקוד הגנטי
מאמר שישי: החינוך בחברה של ימינו
מאמר שביעי: אתגרי החינוך
סידרת מאמרים
שפורסמו ב"בבית" – עלון קיבוץ חצרים, קיץ 2002
מאמר שביעי: אתגרי החינוך

הדברים שכתבתי בזכות ההערכות של מערכת החינוך על פי צרכי המהפכה המדעית והטכנולוגית – אינם באים לבטל את הצורך בחינוך ערכי והומניסטי. האדם הוא יצור חברתי בעל השקפת עולם ערכית. בהעדר ערכים משותפים לא תתקיים חברה אנושית. וצמיחתה של אישיות האדם היא בראש ובראשונה בזיקתה לעולם של רעיונות ובמאמצים אישיים לגיבוש השקפת עולם. בזה מותר האדם ומשמעות חייו.

עולמנו הפך לכפר קטן, כפר גלובלי – אבל תופעה זו לא הביאה לאחידות בעולם וגם לא למחיקת קווי דיוקן לאומיים או לביטולה של מדינת הלאום. האנושות תוסיף לחיות בעולם המורכב ממדינות, מלאומים, מתרבויות שונות ומקבוצות אתניות רבות – שיקפידו בקנאות לשמור על ייחודן. ואכן, יכול להתקיים עולם מגוון והרמוני – על אף פסיפס הצבעים והצלילים. וזכותו, ואולי אפילו חובתו, של כל עם לשמור על תרבותו המיוחדת, לטפחה ולהוסיף לה אבני בנין חדשים.

זוהי איפוא זכות גדולה להיות חוליה נוספת בשלשלת הדורות הארוכה של העם היהודי, לשאוב השראה ממורשת יהודית מפוארת רבת רבדים ולתרום תרומה חדשה, ביקורתית ויצירתית, למורשת זו – ובאמצעותה ליצירה הרוחנית והערכית הכלל אנושית. וזוהי לא רק זכות, אלא גם חובה לאומית ומוסרית. על כן, גם במערכת חינוך מודרנית, המאמצת את הישגי המדע האוניברסלי והמכינה את הדור הצעיר לעולם הטכנולוגי והכלכלי הדינמי והמשתנה תדיר – יש להציב בכותל המזרח של מערכת החינוך את החינוך לערכים – יהודיים, לאומיים וכלל אנושיים.

כאן המקום לציין כי למערכת החינוך בישראל אתגרים אחדים ולא אתגר יחיד. אפשר לומר שאתגרי החינוך קשורים לשלושת ממדי הזמן – עבר, הווה ועתיד.
ממד העבר
גורס שעל החינוך להנחיל לדור הצעיר את מורשת הדורות – האוניברסלית והיהודית גם יחד. אין זו משימה קלה בחינוך הממלכתי, הלא דתי. העם היהודי עדיין נמצא ברובו מחוץ לתחומי מדינת ישראל. ההיסטוריה היהודית, לפחות במחציתה – התרחשה מחוץ לגבולות ארץ ישראל. והמורשת היהודית, כמעט בכל הדורות, הייתה מורשת דתית בעיקרה.
עם זאת, יהיו הקשיים גדולים ככל שיהיו – אתגר הנחלת המורשת וטיפוח הזהות היהודית של הדור הצעיר בישראל הוא אתגר ראשון במעלה במערכת החינוך (ואין הדברים חלים על החינוך הערבי במדינה).
ממד ההווה
גורס שעל החינוך בישראל (במגזר היהודי) להכשיר את הדור הצעיר לאחריות למדינת ישראל, כלומר, לחיים ממלכתיים שלא ידענו כמותם כאלפיים שנה.
האחריות למדינה קוראת למחויבות אזרחית, לשירות בצה"ל, להשתלבות במערכות הכלכלה והמשק, ולזיקת נאמנות כי אין לנו ארץ אחרת. גם במגזר הערבי ראוי לחנך למחויבות אזרחית ונאמנות למדינה.
ממד העתיד
גורס כי על מערכת החינוך להכין את הדור הצעיר לקראת העולם של מחר, עולם של תמורות דינמיות במדע, בטכנולוגיה, בכלכלה ובתעסוקה. רק הערכות נאותה לקראת צרכי העתיד תעשה את מדינת ישראל הקטנה למעצמה מדעית וטכנולוגית.

על מערכת החינוך מוטלת משימה נכבדה נוספת. עליה להתמודד עם הפערים הכלכליים והחברתיים הקיימים בחברה הישראלית – והקובעים את סיכויי התלמידים למצות את כשרונותיהם ולהגיע להישגים לימודיים וחינוכיים ראויים. בחברה הישראלית קיימים פערים סוציואקונומיים על רקע ארץ המוצא של העולים לישראל ועל רקע ההבדלים ברמת החיים בין הפריפריה למרכז המדינה. תלמידים שהם בנים להורים חסרי השכלה אקדמאית או תיכונית מלאה, החיים ברמת חיים נמוכה ובצפיפות דיור – מתקשים לעשות את קפיצת הדרך לתעודת בגרות ולהשכלה גבוהה, ללא סיוע מיוחד והפעלת מסגרות ומתודות של טיפוח חינוכי וחיזוק לימודי. החינוך הוא המכשיר הגדול לצמצום פערים בחברה ולמתן הזדמנויות שוות לקדמה כלכלית. דרושים לכך, בין היתר, שני תנאים. האחד – אמונה של המורים בפוטנציאל של תלמידיהם. והשני – תנאים לימודיים נאותים – כגון צפיפות נמוכה של תלמידים בכיתה, יום לימודים ארוך ותגבור לימודי שיטתי ומותאם לצרכים האישיים של התלמיד.

ולאחרונה – מֵעֵבר למטרות הקולקטיביות של החינוך – הנחלת מורשת, אחריות למדינה, הערכות לקראת הצפוי והבלתי צפוי בעתיד ומאמץ לצמצום פערים בהישגים הלימודיים – חובה לזכור כי כל תלמיד הוא עולם מלא בפני עצמו. לכל תלמיד ייחוד משלו. ועל כן האתגר הנוסף של החינוך הוא לטפח כל תלמיד כאישיות עצמאית, יוצרת ומקורית.
נכתב בתאריך
20/2/2003הרשמה לניוזלטר שלנו