עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום כנס פורום צפון של קיבוצי המעגל השיתופי
סיכום כנס פורום צפון של קיבוצי המעגל השיתופי
הביא לדפוס – דגי חבויניק, רכז המעגל השיתופי 20.2.2003

טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@inter.net.il
למעלה מ- 50 חברים, נציגים של 22 קיבוצים, התכנסו במועדון קיבוץ גבע ביום שישי 14.2.03, לכנס שנושאו: גישה חדשה ליצירת מוטיבציה בקיבוץ.
פתח והינחה מייקל לניר, רכז איזור צפון בתנועה הקיבוצית, שדיבר על המהות המיוחדת של קיבוצי המעגל השיתופי והצורך של קיבוצים אלה ללמוד אחד מהשני.

מזכיר גבע סיפר על הקיבוץ בעזרת מצגת: קיבוץ שיתופי. קליטת בנים מרשימה. קיבוץ חזק ומלוכד, שגם הוא זקוק ועוסק בבדיקת הערכים והצורך בשינויים, אך בתוך המגרש השיתופי!
רכז המשק של גבע מסר סקירה כללית עם פתיחות רבה, והציג משק חזק, שגם עליו עוברים קשיים מסוימים, וצייןו שגבע יודע להתמודד איתם כקיבוץ.

את הנושא המרכזי הציג יובל אור, רכז איזור דרום בתנועה הקיבוצית, בעזרת מצגת המופיעה גם באתר הקיבוצים, והוצגה גם במפגשים הקיבוצים השיתופיים בדרום.
במצגת מופיעים נושאים להתחדשות ושינוי הקיבוץ - צמיחה דמוגרפית, ביטחון סוציאלי, מבנה אירגוני, חלוקת המשאבים בין החברים והנעת חברי הקיבוץ בעבודה.

נושא המוטיבציה בעבודה עמד במרכז המצגת, כאשר קו השבר (קו פרשת המים) הינו השכר הדיפרנציאלי. יובל מדבר על כלכלת עבודה, אשר בה תקציב הקהילה בנוי על שכר עבודה של החברים כמרכיב עיקרי, ללא ההכרח לעבור לשכר דיפרנציאלי והתקציב האישי נשאר שיתופי. יובל מביא דוגמאות מקיבוצים שיתופיים שונים בנושא בונוסים, וכן מצביע על הצורך ביידוע החברים על הכנסותיהם לקיבוץ מול הוצאותיהם, כמרכיב נוסף במוטיבציה להגדלת הכנסות הקיבוץ ממשכורות חבריו.

לדעתו, יש לחדש אחת לכמה שנים החלטה ערכית בקיבוץ, האם להיות קיבוץ שיתופי.
הדיון בכנס בגבע נסב סביב חיזוק תורת השיתופיות והמוטיבציה בעבודה. דובר על הצורך במו"פ קיבוצי-חברתי-כלכלי, התמודדות עם מערך השירותים, מאמץ ליצור מקומות עבודה (שמרכיב היזמות בהם גדול, דבר המעודד מוטיבציה להצלחה בעבודה), התנהלות בשקיפות אישית ודרישה מחברים לעמוד במחויבותם לעבודה.

מול הצורך להציג לחברים הכנסותיהם מול הוצאותיהם, הובעה גם דעה, שבעצם תמחור עבודה עפ"י ערכי השוק הינו עיוות מול התמונה האמיתית של הכנסות הקהילה. כן הובעה משאלה לשלוח את המצגת של יובל אור לקיבוצים, לפני הכנס האזורי, כדי לקיים דיון ממצה יותר.
דגי חבויניק, רכז המעגל השיתופי בתנועה, דיווח על פעילויות שונות בנושאים הקשורים לקיבוצים השיתופיים, כמו שיתוף פעולה בין קיבוצי המעגל והזרם השיתופי, מפגשים אזוריים של קיבוצים, ימי עיון מרוכזים למטרת למידה משותפת וחיזוק התפיסה השיתופית בקיבוצים, הבוחרים להמשיך להיות קיבוץ שיתופי.

הכנס היה מוצלח מאוד, תרמה לכך האווירה הטובה והאירוח החם של קיבוץ גבע.
נכתב בתאריך
20/2/2003הרשמה לניוזלטר שלנו