עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

הנדון: החלטה 751 של ממ"י, פניה אל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשנה למנכ"ל ומנהל רשות לתכנון
הנדון: החלטה 751 של ממ"י
הזרם השיתופי, 13.2.2003
טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@inter.net.il
לכבוד
מר יוסי ישי
ראש הרשות לתכנון ופתוח הכפר
משרד החקלאות
שלום רב,
הנדון: החלטה 751 של ממ"י
לאחרונה פנו אלינו קיבוצים רבים בשאלה האם נכון כי ועדת הפרוגרמות במשרד החקלאות לא תדון עוד בבקשות של קיבוצים בדבר שינוי מבנה ארגוני והקצאת קרקע בקיבוצים על פי החלטה 751 של מועצת מקרקעי ישראל.

גורמים שונים בעלי עניין ואחרים מסתובבים בקיבוצים ויוצרים לחץ לקבל החלטות מיידיות בדבר שינוי מבני והקצאת קרקע ואגב כך לקבל חברים ללא ההליכים המקובלים כדי להבטיח זכאות ביום הקובע.

נודה לך מאד אם תבהיר עמדת רשות התכנון בעניין והאם אכן נדרשים הקיבוצים להליכים נחפזים אלה ובאם ועדת הפרוגרמות שאתה עומד בראשה קיבלה החלטות כלשהן בדבר הפסקת פעילותה. הבהרה ברורה חשובה לנו כדי למנוע נזקים כתוצאה מפעולה חפוזה.

בברכה
אמרי רון
רכז הזרם השיתופי
פקס מס' 5301387-03
נכתב בתאריך
10/2/2003הרשמה לניוזלטר שלנו