עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

תוכנית קורס מנהלים בקיבוצים - 14.1.03 ניהול אקדמי: ד"ר שרה אדום
תוכנית קורס מנהלים בקיבוצים - 14.1.03 ניהול אקדמי: ד"ר שרה אדום
הזרם השיתופי
טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@inter.net.il
מפגש 1 - יום ג' 14.1.03
נושא מרצה מתודה
9.00 - 10.30 דברי פתיחה: אמרי רון, ד"ר יגאל דוניץ, דני ברייר, סמדרהצגת תכנית הקורס נציגי הזרם השיתופי, נציגי הסוכנות, סמדר שביט, המכון לייעוץ ארגוני וד"ר שרה אדום -
10.30 - 11.00 הפסקה

11.00 - 12.30 תכנית לפיתוח המרחב הכפרי בישראל ד"ר יגאל דוניץ, מנהל תכנון, המחלקה לישראלהסוכנות היהודית הרצאה
12.30 - 13.30 ארוחת צהרים

13.30 - 15.00 גורמי הזיקה לקהילה שיתופית - מהות קהילה קיבוצית. שינוי מגמות לאורך זמן ד"ר שרה אדום הרצאה ודיון
מפגש 2 - יום ג' 21.1.03
- נושא מרצה מתודה
9.00 - 10.30 פרדיגמות בניהול ד"ר שרה אדום וענת רוזנבלט סדנא
10.30 - 11.00 הפסקה - -
11.00 - 12.30 המשך - סרט
12.30 - 13.30 ארוחת צהרים - -
13.30 - 15.00 מגמות בכלכלת ישראל לוי מורב הרצאה
מפגש 3: יום ג' 28.1.03
- נושא מרצה מתודה
9.00 - 10.30 תיאוריות בכלכלה: ניאו-קפיטליזם ואלטרואיזם פרופ' יהודה דון הרצאה
10.30 - 11.00 הפסקה - -
11.00 - 12.30 היבטים משפטיים של ניהול קיבוץ עו"ד כרמית דורון הרצאה
12.30 - 13.30 ארוחת צהרים - -
13.30 - 15.00 מערכת המידע הכלכלי בקיבוץ ד"ר א. פולובין הרצאה
מפגש 4: יום ג' 4.2.03
נושא מרצה מתודה
9.00 - 10.30 בטחון סוציאלי של החבר יעקב גדיש הרצאה
10.30 - 11.00 הפסקה

11.00 - 12.30 היבטים משפטיים של ביטחון סוציאלי של החבר, שימוש בנכסים פיננסיים של הקיבוץ למטרה זו עו"ד כרמית דורון הרצאה
12.30 - 13.30 ארוחת צהרים

13.30 - 15.00 קרן הורשה/קרן חייםדיון: מה אני יכול לעשות בקיבוצי? מוקי ידין הרצאה ודיון
מפגש 5: יום ג' 11.2.03
נושא מרצה מתודה
9.00 - 10.30 תכנון אסטרטגי ד"ר י. אלכסנדרוביץ וד"ר שרה אדום סדנא
10.30 - 11.00 הפסקה

11.00 - 12.30 תכנון אסטרטגי

12.30 - 13.30 ארוחת צהרים

13.30 - 15.00 תכנון אסטרטגי

מפגש6: יום ג' 18.2.03 מפגש פתוח, מוזמנים ממלאי תפקידים בקיבוצים
נושא מרצה מתודה
9.00 - 10.30 מגמות בניהול במאה ה - 21 אילן משולם הרצאה
10.30 - 11.00 הפסקה

11.00 - 12.00 המשך אילן משולם הרצאה
12.00 - 13.00 ארוחת צהרים

13.00 - 15.00 היבטים משפטיים של ניהול קיבוץ עו"ד כרמית דורון הרצאה
מפגש 7: יום ג' 25.2.03
נושא מרצה מתודה
9.00 - 10.30 תכנון אסטרטגי ד"ר י. אלכסנדרוביץוד"ר שרה אדום סדנא
10.30 - 11.00 הפסקה

11.00 - 12.30 תכנון אסטרטגי

12.30 - 13.30 ארוחת צהרים

13.30 - 15.00 תכנון אסטרטגי

מפגש 8: יום ג' 4.3.03
נושא מרצה מתודה
9.00 - 10.30 תפקיד הדירקטוריון ומקומו בארגון ובקיבוץ, דילמות בניהול קיבוץ ד"ר שרה אדום הרצאה
10.30 - 11.00 הפסקה

11.00 - 12.30 דילמות בניהול תשלובת עסקים מ. נצר "טבע" הרצאה
12.30 - 13.30 ארוחת צהרים

13.30 - 15.00 מי הבעלים של המפעל בקיבוץ? יחסי גומלין מפעל קיבוץ
פאנל
מפגש 9: יום ג' 11.3.03
נושא מרצה מתודה
9.00 - 10.30 עקרונות לניהול ענפים כמרכזי אחריות: מרכזי רווח / עלות ד"ר שרה אדום ואלדד בן ארי הרצאה וסרט גאנג הי!
10.30 - 11.00 הפסקה

11.00 - 12.30 מודל להתייעלות בענפי השירות אלדד בן ארי הרצאה ודיון
12.30 - 13.30 ארוחת צהרים

13.30 - 15.00 הכנת תכנית שנתית למערך השירותים והערכת ביצועים ותפוקות של ענפי שירות ד"ר שרה אדום ואלדד בן ארי תרגיל בקבוצות ודיון
מפגש 10: יום ג' 25.3.03
נושא מרצה מתודה
9.00 - 10.30 בינוי קהילתי ד"ר יגאל דוניץ
10.30 - 11.00 הפסקה

11.00 - 12.30
ד"ר יגאל דוניץ
12.30 - 13.30 ארוחת צהרים

13.30 - 15.00
ד"ר יגאל דוניץ
מפגש 11: יום ג' 1.4.03
נושא מרצה מתודה
9.00 - 10.30 הצבת מטרות, יעדים ומדדי ביצוע ד"ר שרה אדום הרצאה ותרגיל
10.30 - 11.00 הפסקה

11.00 - 12.30 עקרונות למערכת תגמול ד"ר שרה אדום הרצאה וסרט: דגים
12.30 - 13.30 ארוחת צהרים

13.30 - 15.00 הצגת מודל לתגמול על בסיס ביצוע ד"ר שרה אדום הרצאה ודיון
מפגש 12: יום ג' 13.5.03
נושא מרצה מתודה
9.00 - 10.30 ניהול ישיבות צלילה צח
10.30 - 11.00 הפסקה

11.00 - 12.30 ניהול ישיבות צלילה צח
12.30 - 13.30 ארוחת צהרים

13.30 - 15.00 קשרי מועצה אזורית קיבוץ שי חרמש
מפגש 13: יום ג' 20.5.03
נושא מרצה מתודה
9.00 - 10.30 גישור חברתי ככלי לפתרון קונפליקטים בקהילה ראובן נאור סדנא
10.30 - 11.00 הפסקה

11.00 - 12.30 המשך

12.30 - 13.30 ארוחת צהרים

13.30 - 15.00 המשך

מפגש 14: יום ג' 27.5.03
נושא מרצה מתודה
9.00 - 10.30 היבטים משפטיים של שינוי בקיבוץ עו"ד כרמית דורון הרצאה
10.30 - 11.00 הפסקה

11.00 - 12.30 שימוש במדיה חיצונית, תקשורת פנים קיבוצית, דוברות של אירוע בקיבוץ לחברים דני בירן הרצאה ותרגיל
12.30 - 13.30 ארוחת צהרים

13.30 - 15.00 אינטרא–נט בקיבוץ "מגוון"
מפגש 15: יום ג' 3.6.03
נושא מרצה מתודה
9.00 - 10.30 100 שנות שינוי בקיבוץ מוקי צור
10.30 - 11.00 הפסקה

11.00 - 12.30 חזון ועקרונות מנחים לקיבוץ שיתופי אלישע שפירא, אמרי רון סרט ודיון
12.30 - 13.30 ארוחת צהרים

13.30 - 15.00 שיחת סכום וחלוקת תעודותד"ר יגאל דוניץ – הסוכנות היהודית, נציגי הזרם השיתופי, סמדר שביט, המכון לייעוץ ארגוני ד"ר שרה אדום
נכתב בתאריך
20/1/2008הרשמה לניוזלטר שלנו