עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

פורום שיתופי גם במרכז!, הפורום השיתופי של קיבוצי המרכז, 22.11.02
פורום שיתופי גם במרכז!
הזרם השיתופי
טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@inter.net.il
כ 30- חברים מקיבוצי המרכז, יהודה וגרנות השתתפו במפגש החשיבה הראשון של הפורום השיתופי של קיבוצי המרכז, שהתקיים ביום שישי 22.11.02 בגן שמואל.
דגי חבויניק, רכז המעגל השיתופי בתנועה, הגדיר את מטרות המפגש ומטרות הפורום, שקיים כבר כנסים בהצלחה רבה בצפון ובדרום במשך כשנתיים, בפורום חברים של הקיבוצים שלא הנהיגו שכר דיפרנציאלי או את המודל המשולב.
גברי ברגיל, מזכיר התנועה
בירך את באי המפגש וציין את חשיבות קיומו של המעגל השיתופי בתנועה ואת הזרם השיתופי, בו הוא רואה את גרעין המעגל.
גברי ברגיל התמקד במרחבי הפעולה וההכרעה התנועתיים, מבית ומחוץ.
מבחוץ - עומדת התנועה בפני מערכת שלטונית, שיחסה לתנועה גרוע, והיא מייצרת תקנות קשות, חדשות לבקרים, שפוגעות בתנועה בכל התחומים: חינוך, מים, קרקע, שיכון ועוד.
מבית - יש להכיר אליבא דבר-גיל בעובדה כי יש כמה דגמי קיבוץ, והוויכוח האמיתי אינו בהקשר לשכר הדיפרנציאלי, אלא בין הרוצים בהמשך הקיבוץ ובין אלה שהתייאשו ממנו.
באי הכנס סקרו את תמונת המצב הקיבוצית, איש איש וקיבוצו.
בין השאר שמענו על גן שמואל
העוסק ברענון תקנון העבודה ותימחור העבודה, בעיקר בשירותים. בקיבוץ פועלים מספר צוותים, העוסקים בהסדרי צעירים, הבטחת זכויות החברים (ברוח התקנון הרדום, שהתקבל במשמר העמק לאחרונה. כמובן, ייצא נייר המסכם את העבודה שנעשתה עם פרופ' אסא כשר בשם " רוח גן שמואל".

נציג מבארות יצחק
סיפר על "מסלול הבנים" החדש, של עצמאות כלכלית עד גיל 30.
מעברות - על צוות שינויים ללא שכר דיפרנציאלי.

כן סופר על מאבקים קשים בקיבוץ נחשון של מצדדי השינוי מול חברים הדורשים שהמיעוט לא יישאר מנוכר לתוצאות שיתקבלו.

דורון ליבר, מרכז משק מצר, בישר כי הקיבוץ חתם לאחרונה על הסדר הקיבוצים. באסון שפקד את הקיבוץ התגלו עצמות חברתיות גדולות, והקיבוץ עסוק בנושא השינוי, שמובל ע"י מנהל הקהילה, אך נכון להיום מצר הוא קיבוץ שיתופי קלאסי.

בהמשך היום דיווח מריו טויב מניר יצחק
על תהליך מקיף ויסודי של בדיקת עמדות , שהובילה לתהליך מסודר של ניסוח חזון, הצבת קווי יסוד ויישומם. התהליך כולו התבצע ע"י חברי ניר יצחק ללא הסתייעות ביועץ חיצוני.

אלדד בן ארי (גבע) דיווח על יציאתו לדרך של תאגיד הייעוץ החדש "מעוף לקיבוץ" של הזר"ש. התאגיד עובד על נושא התחדשות הקיבוץ תוך שמירה על עקרונות שיתופיים. הנושא כולל: דרכים שיתופיות להגברת הביטחון האישי, הסדרת יחסי משק-קהילה, עבודה ופרנסה ואורחות חיים קיבוציות.
דבריו של בן ארי היו רק הדגמה על קצה המזלג, ובפגישות הבאות יורחב הדיבור על אחד מהנושאים הללו.

איציק כהן, יועץ ארגוני שעובד עם התאגיד החדש, תקף את הדרכים המקובלות הנקוטות בידי היועצים בקיבוצים, שמציגים פתרונות, לפני שיש הסכמה בקיבוץ על הבעיות. כהן קבע, כי:
- יש להתחיל דרך הסכמה על עקרונות.
- שינוי אינו יכול להיות דכאוני ("אל תקחו יועץ דכאוני", המליץ כהן) – המטרה אינה לשרוד אלא להתחדש ולשמור על ערכי הליבה של הקיבוץ.

לסיום, הצלחת המפגש הראשון מותירה מקום לאופטימיות ביחס להמשך פעילות הפורום החדש, שיצא לדרך ברגל ימין.
נכתב בתאריך
20/1/2008הרשמה לניוזלטר שלנו