עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

למזכירי התנועה: פנייתכם בעניין בג"צ שחק נגד הקיבוץ הארצי והתק"ם, ניצן ריבלין פלדמן, 7.11.2002
למזכירי התנועה: פנייתכם בעניין בג"צ שחק ואח' נגד הקיבוץ הארצי והתק"ם
ניצן ריבלין פלדמן, 7.11.2002
טלפון: 03-5301382
פקס: 03-5301387
דוא"ל: shituftk@inter.net.il
לכב' מזכירי התנועות הקיבוציות
שלום רב!
קבלתי את פנייתכם בעניין בג"צ שחק ואח' נגד הקיבוץ הארצי והתק"ם ואחרים, ולאחר התלבטות בין התעלמות לתגובה, החלטתי בכ"ז לנמק מדוע לא אענה לבקשתכם:
.1
כאשר מדובר על שמירת נורמות תנועתיות, כדאי להקפיד שהן תישמרנה משני הצדדים, ואם מוצע ש"נשאיר כל דיון לדיאלוג פנימי תנועתי" – מן הראוי לשאול מדוע לא נהגתם כך אתם, כאשר עקפתם את מסלול הדיון התנועתי והפנים קיבוצי, ומאחרי גבם של התנועה והקיבוצים פניתם אתם לגורם "חיצוני", הלא הוא שר העבודה והרווחה, וביקשתם שיוציא את התקנה שנגדה יוצאת העתירה לבג"צ שחק? אין אני באה, כרגע, להתווכח על עצם התקנה של צמצום הרוב הנדרש לשינוי כה משמעותי, אלא על עצם העובדה שהזמנתם גורם חוץ תנועתי, להתערב, למעשה, בתקנון הפנימי של כל קיבוץ.
.2
שאלה דומה אפנה אליכם גם בעניין הסיווג – לשם מה צריך היה לפנות לשר המשפטים וליזום ועדה חיצונית – "הועדה הציבורית להגדרת הקיבוץ", שתספר לנו מי אנחנו ועל פי אלו עקרונות אנו חיים? האם לא היה נכון ותואם יותר את הנורמות שלנו לקיים דיון מעמיק וסבלני בתוך התנועה? ומדוע, כשכבר הוחלט על הקמת הועדה היה ביניכם מי שניסה בכל כוחו למנוע השתתפות חברים מסויימים בועדה? הלזה ייקרא נורמות תנועתיות מקודשות"?
.3
באשר לאמירה "עמדתנו כמזכירי התנועה היתה ונותרה ...כי לא יתאפשר לאף קיבוץ לעבור למודל התפרנסות שונה מבלי להבטיח זכויות חבריו ובפרט המבוגרים והאוכלוסיות החלשות" לא נותר לי אלא לשאול "האמנם"? מה פירוש "לא יתאפשר" ? סליחה על הבוטות, אבל מי בכלל ישאל אתכם? איזו מערכת בקרה אתם מפעילים ואיזו יכולת אמיתית יש לכם למנוע עוולות בתוך כל קיבוץ? מספיק להביט על התפלגות השכר בקיבוצים דיפרנציאליים - כדי להבחין בעין בלתי מזויינת בפערים הגדולים ובמספרים נמוכים מאוד בצד התחתון של הטבלה. וכשמדובר על זכויות – על מה מדובר? על אוכל ודיור בלבד? כמה רע צריך להיות לחלשים כדי שאתם תתערבו ולא תאפשרו?
בג"צ "גבת" לא היה בא לעולם, אלמלא הפרתם אתם את הנורמות, כשבמקום לעזור לקיבוצים להגיע להסכמות רחבות, אולי ע"י שכנוע להגיע לפשרות או לפחות ע"י פיתוח מודל שיש בו יותר צדק חברתי וחלוקתי – פניתם למוצא הקל – שיבוא מישהו בר כוח שלטוני ויכפה את תקנתו.
אני תומכת בכל לב בהידברות פנים תנועתית, ובלבד שתהיה פתוחה וסובלנית גם לדעות האחר.
בברכה,
ניצן ריבלין פלדמן
נכתב בתאריך
10/11/2002הרשמה לניוזלטר שלנו