עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

מפגש קיבוצי המעגל השיתופי בדרום, שדה בוקר, 22/10/2002
מפגש קיבוצי המעגל השיתופי בדרום שדה בוקר, 22/10/2002
רשמו
יעקוב גדיש
מריו טויב – הזרם השיתופי
יובל ודרור – רכזי אזור
דגי חבויניק – המעגל השיתופי.

הנחה את המפגש - יובל אור – רכז אזור מהתנועה הקיבוצית.
במפגש השתתפו כ-50 חברים מקיבוצי הדרום.

פתח, בעזרת מצגת, יגאל סתיו (חצרים).
יגאל הציג בבהירות דילמות של קיום מפעל בקיבוץ עם תפישות שיתופיות, בו קיים המתח הקבוע בין הצלחה כלכלית לבין הצורך והרצון לשתף מכסימום חברים במפעל ואת הקיבוץ בידע ובהחלטות, וכן לכלול בצוות העובדים מכסימום חברים.

בנוסף דילמת הברירה של בחירת בעלי תפקידים מרכזיים במפעל, בין מנהל חיצוני לבין בחירת חבר קיבוץ, ואולי אם סיכון מסוים ברמת ההצלחה.

בדיון שהתפתח הועמדה שאלת עדיפות הדאגה לרווח המפעל לבין הצורך והחשיבות להעדפת הכנסת חברים לצוות המפעל, גם אם זה גורם "מכביד" לעתים, והחשיבות בשיתוף החברים בידע, בהתלבטויות ובהחלטות. גם לגבי חלוקת רווחים והעברות כספים – יש לראות במוסדות הקיבוץ את הגורם המכריע בהחלטות, עם אימוץ הצורך להבטיח את עתידו של המפעל כעסק חי ותמיכה בו בתקופות קשות.
נמסר גם על מחקרים המוכיחים עדיפות שיתוף העובדים, הערכה אישית והכרה בחשיבות תפקיד העובד הינם גורם מכריע בשביעות הרצון של העובדים בחברות גדולות בעולם הגדול – כאשר מרכיב השכר הופך להיות גורם רביעי בחשיבות.

התאריכים למפגשים הבאים שונו:
המפגש הבא: יום ראשון, 8.12.2002 בשעה 14:00 בשדה בוקר.

פרטים, כשלושה שבועות לפני המפגש.
נכתב בתאריך
20/1/2008הרשמה לניוזלטר שלנו