עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

קורס לניהול קהילה קיבוצית - מיועד למזכירי קיבוץ, מנהלי קהילה, רכזי שירותים, מנהלי מש"א ומנהלים אחרים - נובמבר 2002
קורס לניהול קהילה קיבוצית מיועד למזכירי קיבוץ, מנהלי קהילה, רכזי שירותים, מנהלי מש"א ומנהלים אחרים - נובמבר 2002
הזרם השיתופי, 1.9.2002
לאור התגובות החיוביות של משתתפי הקורס הראשון לניהול קהילה קיבוצית הוחלט לפתוח קורס דומה נוסף באמצע נובמבר 2002.
הקורס מיועד:
למזכירי קיבוץ, מנהלי קהילה, רכזי שירותים, מנהלי מש"א ומנהלים אחרים
הקורס יתמקד בהקניית כלים מתקדמים לניהול קהילה קיבוצית:
- ניהול המישור החברתי של חיי הקהילה
- ניהול מערך השירותים
- היבטים משפטיים של ניהול קיבוץ
- פתרון קונפליקטים וגישור
- יחסי הגומלין בין הקהילה לעסקי הקיבוץ
- כלים להבטחת הביטחון הכלכלי והסוציאלי של חבר הקיבוץ
- ניהול שינויים בקיבוץ
- שימוש תקשורת פנים קיבוצית וחוץ קיבוצית
בין המרצים:
פרופ' אילן משולם (אוני' חיפה), פרופ' יהודה דון (אוני' בר אילן), ד"ר יוסי אלכסנדרוביץ' (חב' "טבע"), ד"ר שרה אדום (המכון לייעוץ ארגוני), עו"ד כרמית דורון (אסנת נווה ושות'), אמרי רון (הזרם השיתופי).

הקורס מיועד למזכירי קיבוצים, מנהלי קהילות קיבוציות, מנהלי מש"א ומנהלים אחרים בקיבוץ.

הקורס יתקיים בימי ג' בסמינר אפעל.
עלות:
4,300 ש"ח + מע"מ (כמו לפני שנה).
למשתתף שני ושלישי מאותו קיבוץ המחיר 4,000 ש"ח, למשתתף רביעי 3,500 ש"ח
* אפשרות להורדת המחיר, מותנה במקורות מימון חיצוניים.
לפרטים נוספים:
אביבה 03-5301382, מריו טויב 052-4269064
דמי הרשמה לכל משתתף 250 ש"ח, נא לשלוח צ'ק למפעלי תק"מ בע"מ.

----------------------------------------------------------------------
מלאו ושלחו לפקס 03-5301387
לכבוד אביבה
הזרם השיתופי
רשימת המשתתפים מקיבוצנו בקורס ניהול קהילה קיבוצית:

1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________

שם הקיבוץ _______________________

חותמת הקיבוץ _____________________

שם הגזבר ________________________

חתימת הגזבר _____________________
נכתב בתאריך
20/1/2008הרשמה לניוזלטר שלנו