עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

ידיעה לעיתונות: פניות חברים ומיעוטים בקיבוצים שעוברים או עתידים לעבור שינויים, 1.9.2002
ידיעה לעיתונות: פניות חברים ומיעוטים בקיבוצים שעוברים או עתידים לעבור שינויים
1.9.2002

בגלל ריבוי של פניות חברים ומיעוטים בקיבוצים שעוברים או עתידים לעבור שינויים מהותיים, החליט הזרם השיתופי להפעיל מוסד שיהווה כתובת מסודרת לפניות הללו.
שמואל גבעוני, חבר להבות חביבה, נאות לפנייתנו לפעול בהתנדבות לטיפול בחברים הנתקלים בבעיות שונות מול קיבוצם.
שמואל היה מבקר הקבה"א משך 5 שנים, ובעבר ראש מועצה אזורית מנשה.
קבלת קהל באפעל:
משרד הזרם השיתופי, בימי ג' משעה 10.00 עד 14.00.
תיאום הפגישות בטלפונים 467303-051, או 6368753-04.
הטיפול אינו כרוך בתשלום.
נכתב בתאריך
20/1/2008הרשמה לניוזלטר שלנו