עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

נוער, היכון! (הצעה להעביר את תנועות-הנוער לאחריות הזרם השיתופי), תחיה שירן, 25.7.2002
נוער, היכון!
תחיה שירן, "הקיבוץ", 25.7.2002
דוא"ל למערכת "הקיבוץ"
למדור "עיתונות"
ראש אגף הנוער והנח"ל מציע, שהזרם-השיתופי יתפוס פיקוד (חינוכי). לידיעת אגף המשימות
צוות ההיגוי המצומצם של הזרם השיתופי אירח את בילו מישורי (יטבתה), ראש אגף הנוער והנח"ל. מישורי נשמע פסימי לגבי חיבור תנועות הנוער לתנועה הקיבוצית ולערכי "ההגשמה" וגיבה את דבריו בנתוני הגיוס הנמוכים של חניכי תנועות הנוער. תמונת מחזור אוגוסט 2002 עגומה ביותר: 31 מהשומר הצעיר; 58 מהצופים; 45 מהמחנות-העולים; 8 בני עקיבא; בולט לטובה הנוער-העובד - עם 225 חניכים. "יש 'סתימה בעורקים', שמחברים את תנועות הנוער וגרעיני הנח"ל לתנועה הקיבוצית וכך אנו מאבדים את הסיכוי לקורטוב של השפעה על החברה הישראלית", אמר מישורי שסבור, כי
הסיבות העיקריות לניתוק הן היעדר מעטפת אידיאולוגית תנועתית מאתגרת והמשבר הכספי. הוא העלה שורת הצעות, ביניהן: להטיל מכסת גיוס מדריכי תנועות-נוער מקיבוצי הזרם השיתופי; להקים "קרן חינוכית" לעידוד חינוך ערכי-שיתופי בתנועות-הנוער ובבתי-הספר; לקיים "מחנות עבודה" ומחנות הכנה למסלול הנח"ל בקיבוצים השיתופיים; לדרוש דיון בהנהגת התנועות הקיבוציות ועוד. לאחר דיון ארוך בנושא הוצע לבקש, כי התנועות ידונו בפורומים המרכזיים שלהם בהצעה להעביר אל הזרם השיתופי, באופן רשמי, את הטיפול בנושאי חינוך, קליטה ותנועות הנוער, כולל התקציבים. הוחלט כי המכתב בנושא זה אל מזכירי התנועות יישלח רק אחרי דיון בצוות ההיגוי המצומצם, עם מרכזי תנועות הנוער.

ועוד בזרם: הקמת "פורום מרכז", שיפגיש בין קיבוצי המרכז (אזור גרנות, הרי יהודה, ירושלים וכו'), שאינם מגיעים לכנסי הפורום הצפוני והדרומי. כמו כן, פותח הזרם השיתופי הרשמה למחזור השני של קורס למנהלים. לומדים בו ניהול וחשיבה בדרך השיתופית ורוכשים כלים לניהול כלכלי וחברתי חדשני.
נכתב בתאריך
9/8/2006הרשמה לניוזלטר שלנו