עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

פתרונות שיתופיים לבעיות קיבוציות בעבודה ופרנסה
פתרונות שיתופיים לבעיות קיבוציות בעבודה ופרנסה

"מעוף לקיבוץ" מציע מגוון כלים להתמודדות עם הבעיות עבודה ופרנסה:
ניתוח תעסוקה בקיבוץ
במסגרת הניתוח ייבדק:
· מערך השירותים היקפם יעילותם ונחיצותם.
· עלויות השכירים המועסקים ע"י הקיבוץ ומפעליו.
· ענף עובדי החוץ ומיצוי כושר הפרנסה של החברים.
בדיקה זו (על סמך הניסיון מקיבוצים רבים) תאפשר:
חיסכון, צמצום עלויות עבודה ותוספת מקורות לקהילה
בהיקפים משמעותיים שיופנו לרווחת החבר
(חיסכון פנסיה תקציבים אישיים שיכון וכו').
השיטה:
איסוף האינפורמציה הרלוונטית ע"י מש"א של הקיבוץ בהנחיה שלנו.

הקמת מערכת מידע מקיפה של מערך העבודה בקיבוץ. מערכת זו מאפשרת:

· ניתוח מערך העבודה בפרמטרים של גיל, השכלה, דירוג מקצועי, סטטוס ומקום עבודה.
· תיקנון העבודה בענפים וקבלתו ע"י רכזי המגזרים והענפים.
· ביצוע ניתוח כספי של עלות העבודה וחריגות מתקן.
· עלות השכירים בשירותים.
· ניתוח עבודת החוץ.
· השוואה לנעשה בתחום זה בקיבוצים אחרים.
· ניצול כושר הפרנסה בקיבוץ.
מערכת המידע הנ"ל נשארת רכוש הקיבוץ
ומאפשרת עדכון נתונים והפקת שוטפת של דו"חות
קשר עבודה תקציב מודל משמעתי

אין קשר בין גובה התגמול הכספי שהחבר מקבל לתפקידו בעבודה. גובה התקציב האישי נקבע בהתאם למספר הילדים של החבר/ה וגילם. אולם, יש קשר בין מילוי חובת העבודה (מכסת ימים/שעות שנתית ומקום עבודה מאושר ע"י משאבי אנוש) לקבלת תקציב מלא ו/או משלמיו (בונוסים וכו'). חבר/ה שלא ממלא/ה את מכסת ימי העבודה (ואינו חולה/מילואים/לומד וכדו') לא מקבל/ת תקציב מלא ו/או משלמיו.
פיתוח ההון האנושי:

הקנית השכלה (מוטית פרנסה) ועידוד לפיתוח הכישורים והיכולות כדי להעצים את איכות החברים ולהגביר את כושר פרנסתם. השמה של חברים במשרות מפתחות ובעלי ערך משרה גבוה.
מגוון תעסוקות:

פיתוח עסקים ויזמויות חדשות בתחומים עתירי ידע בהם יוכלו חברים להביא לידי ביטוי את השכלתם ויכולתם מה שיביא בהכרח ל"פרנסה " משופרת.
הסדרת היחסים בין המשק לקהילה:

· הבטחת האיזון בין השימושים למקורות העצמיים.
· עבודת החברים המקור העיקרי לקיום השוטף.
· בניית מבנה ארגוני שיש בו אוטונומיה ניהולית של ענפים ועדות ומוסדות תוך ראיה כוללת ואינטגרטיבית.
· על מנת להבטיח שהאיזון בין המקורות לשימושים יוגשם, יש הכרח להקים מוסדות ניהוליים נפרדים לשני האגפים.
· התנהלות עסקית והתמקצעות של ענפי השירות והצריכה.
· אינטגרציה בין ענפי השירות והצריכה: ניהול כללי, ניוד עובדים, קשר תקציבי, סינכרון בשירות.
· תגמולים ענפיים.
· קשר ישיר בין ביצועי המשק והקהילה לתקציב אישי.
· התאמת הדו"חות התמחירים ליעדים של ענפי הקהילה.


למגצת פעילויות מעוף - הקליקו כאן
לפניות והתיעצות יש לפנות ל- מריו טויב
טלפון: 052-4269064
דוא"ל: mario_t@nir.org.il
למצגת על פעילויות "מעוף"
נכתב בתאריך
4/9/2004הרשמה לניוזלטר שלנו