עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

כוונות ותוצאות
כוונות ותוצאות

מאת אבישי גרוסמן, 16/3/2015

 

מבעד לפגמים ניתן להבחין בכוונותיהם הנעלות של מעצבי הקיבוץ השיתופי

 

את מי אתה מעדיף, שאל אותי חברי. את האדם המלא בכוונות טובות למרות שתוצאות מעשיו לא מוצלחות במיוחד. או, לחילופין, את האדם שכוונותיו רעות אבל תוצאות מעשיו טובות למדי. אני מעדיף את זה שכוונותיו טובות השבתי לשאלה שהוצגה בפני. בעל הכוונות הטובות  הוא אדם המנסה לשפר את מצבם של אנשים אחרים ולא רק שלו באופן אישי. אדם בעל כוונות טובות מנסה לפעול על פי קריטריונים של צדק אנושי המתחשבים ברצונותיהם ובצרכיהם גם של אנשים אחרים החיים במסגרת החברה בה הוא חי.

 

הקיבוץ השיתופי מבוסס על כוונות טובות הנשענות על העיקרון האוניברסאלי של שוויון ערך האדם ופועל יוצא ממנו הוא שוויון ערך העבודה. הקיבוץ השיתופי היה והנו לא חף מפגמים. הניסיון האנושי מלמד אותנו  שהיכן שחיים אנשים שם יש גם פגמים. אבל מבעד לפגמים ניתן להבחין שהכוונות של מעצבי הקיבוץ השיתופי היו כוונות טובות המבוססות על עקרונות ואורחות חיים  אוניברסאליים נעלים. בנוסף לשוויון ערך האדם והעבודה ההוויה הקיבוצית השיתופית התבססה במידה רבה על הערכת האדם וחבר הקיבוץ על פי תכונותיו האישיות: כיצד הוא מתייחס לחברים אחרים, נכונותו לסייע לחבר במצוקתו, נכונותו להפעיל דוגמא אישית כאשר הוא רוצה שמשהו שהוא מאמין בו יתממש בפועל, ונכונותו לפעול באופן מעשי למען הקיבוץ מבלי שתרומה זאת תותנה ברווחים אישיים גשמיים בכסף או בכול דרך אחרת.

 

נכון, אבק הדרכים של חיי המעשה הקיבוציים מעמעם לעיתים קרובות את הכוונות ובוודאי את התוצאות. אבל הניסיון מוכיח שדפוסי החיים השיתופיים שומרים במידה רבה על הרוטינה הקיבוצית הנשענת על ערכים ודפוסי חיים אלה. החברים החיים בימים אלה במסגרת הקיבוצים השיתופיים זוכים לתחושת שותפות, לחירות אישית ובדרך כלל לרמת חיים גבוהה שמתאפשרת כתוצאה מהצלחות כלכליות הנובעות בין היתר מיכולת ניהול והתארגנות הנובעות מהשיטה השיתופית במסגרתה הם מתנהלים.

 

אני מקווה שהחברים החיים במסגרת הקיבוצים הדיפרנציאליים לא שכחו וכתוצאה מכך גם לא  מזניחים את טיפוח ומימוש של ההתכוונות הצודקת ולעיתים קרובות גם יעילה מבחינה כלכלית, שטופחה במשך עשרות שנים במסגרות של הקיבוצים השיתופיים.

  

נכתב בתאריך
16/3/2015



הרשמה לניוזלטר שלנו