עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

בנק קואופרטיבי מהו?

בנק קואופרטיבי מהו?

מאת דובי הלמן, 23/2/2015

 

הבנק הקואופרטיבי שאני מדבר עליו נוצר על ידי קואופרטיב קיים כדי לשרת את צורת החיים הזו. "אופק" בא ממקום אחר

 

למען הגילוי הנאות, נחשפתי לנושא הבנק הקואופרטיבי כבר לפני שנים רבות כאשר הגינו בערבה הדרומית את הקמת מה שקראנו "עיר שיתופית". למדנו והבנו אז שקואופרטיב של ממש, זקוק לכלי הפיננסי הזה כזרוע מרכזית המכוונת את הפעילות העסקית, ולא רק,  ואת הפתרון לאשראי מתאים לצורת חיים זו.

 

ישראל הצעירה הייתה מוקד עליה לרגל של הקואופרטיבים שהתחילו לצמוח ברחבי העולם, ואכן היו בה קופות אשראי, שדעכו יחד עם פירוק תנועת העבודה ופירוק ההסתדרות שעמדה במרכז התנועה.

 

הבנק הקואופרטיבי שאני מדבר עליו נוצר על ידי קואופרטיב קיים כדי לשרת את צורת החיים הזו. הבנק עליו מדובר בדמות "אופק", נולד ממקום אחר. מה שמצפים ממנו הוא לשבור את המונופול של הבנקים הגדולים. בין אם זו דרך נאותה להשיג את המטרה הראויה הזו, היוצרות מתהפכות ולא לטובה. ההנחה והאמונה היא שההצטרפות לבנק בדמות רכישת מניותיו, היא זו שתפיח רוח בקואופרטיבים שגם ייהנו משירותיו ולא היא. הבנק ככל שיהיה מנוהל על ידי אנשי פיננסים מקצועיים, לא הוא זה שיקים קואופרטיב רק משום ועל סמך השותפות של בעלי מניות. קואופרטיב הוא הרבה-הרבה יותר מזה.

 

לבנק קואופרטיבי יש שלושה מאפיינים ייחודיים: ההון העצמי שלו, טיב ההשקעות שלו, האמון מרחיק הלכת של בעליו האחד בשני ובו.

 

קחו למשל את הקיבוצים של היום. ההון הצבור שלהם, כולל חסכונות קרנות בטחון אישיים וקיבוציים וכן מערכת המפעלים האזוריים שבבעלותם, נמדד במיליארדי שקלים. חסכונות אלה הם חסכונות לעשרות שנים. המשק של הקיבוצים, בעיקר החקלאי אבל לא רק, זקוק לאשראי מתאים כדי לגשר על מרווחים של שנה עד שהתוצרת מגיעה לשווקים. מה שצריך כדי להפוך פיקדונות ארוכי טווח לאשראי קצר יחסית וזול הוא האמון שהיה ואיננו עוד בין חברי הקיבוצים שיש מי שידע לטפל בהון המיועד בסופו להשגת בטחון בחיים.

 

 

"אופק". הקיבוצים צריכים לסלול את הדרך לבנק קואופרטיבי

 

יש לפנינו מאזן שמצידו האחד שימוש בהון להגדלת הרווחה של האנשים בצורה מדהימה, ומצד שני הפחד שהוא לא יטופל כראוי. אני מציב נוסחה זו כדי לקבוע שהרציונאל הקיים בשתי גישות אלה עשוי להניב החלטות חדשות, והעדר אמון בין החברים אינו דטרמיניסטי. אותו דבר אני אומר לגבי התוחלת שגם הסתדרות העובדים תחזור למה שהייתה כבר.

 

בינתיים אין מנהיגות בתנועה הקיבוצית היודעת להציב מטרות ראויות אלה כתכנית ארוכת זמן. לא ניתן לחזור אל מה שהיו קרנות הקיבוצים (בנקים קואופרטיבים לכל דבר שהוקמו על יד ההון העצמי של קיבוצים עניים) במחטפים או בקיצורי דרך בהם התנועה היא רק קרש קפיצה אישי.

 

הדברים האמורים עד כאן אין משמעותם שרק הקיבוצים יכולים להקים בעצמם ולעצמם קואופרטיבים. נהפוך הוא. דרך שתיסלל על ידי הקיבוצים יכולה להוות דרך מלך לאנשים רבים הרוצים להסתפק ביתרונות הקואופרטיב בלי לקבל על עצמם את עול החלוציות השיתופית שעבור הקיבוצים היא הכרח, אבל גם הקיבוצים יכולים להישאר כליבה שסביבה נרקמים מעגלים נוספים.

 

 

נכתב בתאריך
23/2/2015הרשמה לניוזלטר שלנו