עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

השכלה בונה קיבוץ

השכלה בונה קיבוץ

מאת עמיקם אסם, 7/9/2014

 

על הקיבוץ לקיים הסדרי לימודים גבוהים לבניו ובנותיו ולעודדם ללמוד בתחומים המועדפים על ידו

 

הקיבוץ - כן, כל קיבוץ! - אם הוא רוצה שבנותיו ובניו יהיו גם בוניו ממשיכיו - חייב להשקיע בכך מחשבה, לבנות תכנית מותאמת, להיערך לכך גם כספית ולהתחיל לפעול.

 

חובה לזכור - פעם בקיבוץ כל בן ובת היו "זכאים" ללימודים גבוהים... בלי קשר למה שלמדו. ("אנחנו בית"... "אנחנו הורים"... "הילדים רוצים... אז נותנים להם"... ועוד מיני מלים יפות של פעם).

 

כידוע 75% מבני ובנות הקיבוצים לא נשארו בקיבוציהם ועזבו....

 

היום, כשיש ביניהם המחפשים דרך לחזור... (אבל עדיין הרוב "בחוץ" ) חובה על כל קיבוץ ועל כולנו יחד להקדיש מחשבה, למה שלמדנו מהניסיון - ולפתוח דרך חדשה, גם מבחינת התפיסה וגם מבחינת התהליך.

 

במסגרת השינוי התודעתי המתחייב יש לבנות תכנית שבמהותה - אינה "פיצוי" ואינה רק "מימוש זכויות לגיטימיות" החשובות כשלעצמן, אלא כזאת, שתבטא היערכות נכונה של הקיבוץ להבטחת המשך קיומו, כאמור לעיל, עם בנותיו ובניו כממשיכיו, השותפים מרצון לבניית ביתם קיבוצם כחברה טובה והוגנת, על בסיס כלכלה מצליחה.

 

אני מציג כאן תכנית בנושא ומציע לדון בה בפורומים תנועתיים וקיבוציים:

א.      על הקיבוץ להצהיר במפורש את הדבר הבא: אנו מצפים מבנינו להמשיך ולבנות את הקיבוץ כחברים שזה ביתם וזאת - תוך שייתנו ביטוי לכישוריהם האישיים ולהשכלתם הכללית והמקצועית.

ב.       הקיבוץ לא רק יאפשר לבניו ובנותיו רכישת השכלה גבוהה במסגרת הסדרים שייקבעו , אלא יעודדם לעשות זאת תוך ציון התחומים, המועדפים על ידו ובה בעת גם יתן אפשרות לבנים ולבנות לבחור במה שמתאים לכישוריהם ויכול להועיל לקיבוץ.

ג.       הקיבוץ יציע לכל כ ל בן ובת בוגרי צבא הלוואה לצורך מימון לימודיהם בכל תחום שיבחרו.

ד.      אלה שבתום לימודיהם, לא יחזרו לקיבוץ לחיות בו כחברים יחזירו את ההלוואה שקבלו בתנאים שייקבעו מראש.

ה.      בן או בת שיבחרו לחזור לקיבוץ יוכלו לבחור מאחד משני מסלולים:

ו.        השתלבות באחד מענפי הקיבוץ המועדפים אשר עצם העבודה בו בתקופה שתיקבע מראש תיחשב כהחזר (מלא או חלקי) - של ההלוואה.

ז.       בחירה חופשית של כל עבודה שהיא (כחברי קיבוץ) אשר תזכה אותם - בהתאם לתרומתם לקיבוץ (ואיני נכנס לפרטי החישוב) בהקטנת חובם לקיבוץ בגין לימודיהם.

 

למאמרים של עמיקם אסם
נכתב בתאריך
7/9/2014הרשמה לניוזלטר שלנו