עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

גם יורים וגם בוכים

גם יורים וגם בוכים

מאת אבישי גרוסמן, 4/3/2014

 

עדיף צדק חברתי הנעשה בכפיה, למשל בהתערבות הכנסת, על פני קיום מציאות חברתית שיש בה אי צדק

 

בסוף שנות השישים של המאה העשרים יצא לאור הספר "שיח לוחמים". הספר הזה הוא אוסף של שיחות שנוהלו עם חברי קיבוצים בעקבות מלחמת ששת הימים. התגובות על תוכנו של הספר היו מעורבות. היו שראו בו קול אחר, שפוי יותר, הומניסטי יותר בהשוואה לקול המתלהם שמצא את ביטויו באלבומי הניצחון למיניהם. אבל הייתה גם תגובה אחרת שבאה לידי ביטוי בצמד המילים "יורים ובוכים". אם יריתם, אמרו המגיבים, אז למה אתם בוכים; ואם אתם בוכים, מדוע יריתם? ובאמת, לכאורה קיימת סתירה מובנית הבאה לידי ביטוי בצמד המילים יורים ובוכים. אלא שהמציאות שבה אנחנו חיים אינה מורכבת רק משחור ולבן. לעיתים קרובות הפתרונות האפשריים הם מסוג של "גם וגם". כלומר, אלה הם פתרונות "אפורים" המביאים לידי ביטוי את הטוב האפשרי המחובר אל הרע ההכרחי.

 

הוויכוח על שיטת החישוב של הפנסיה הקיבוצית מוליך אותנו למציאת פתרון המביא לידי ביטוי את העיקרון של גם וגם. קבוצת "פנסיה בראש" מציעה שגובה הפנסיה בקיבוצי התנועה יהיה שבעים אחוז מהשכר הממוצע בכל קיבוץ, תוך התחשבות בשנות הוותק של כול החברים הזכאים לקבלת הפנסיה. עוד מציעה הקבוצה שהמציאות הכלכלית בכול קיבוץ תיבדק על ידי אנשים מטעם רשם האגודות השיתופיות. הצעה זאת צודקת בבסיסה. אלא שכדי לממשה, חיוני שוועדת העבודה של הכנסת תתקן תקנה שתחייב את הקיבוצים לנהוג על פיה. מכאן שהצדק ייעשה בחלק מהקיבוצים בכפיה ולא מתוך הכרה בו וברצון החופשי לממשו בחצרו של הקיבוץ. מכאן ששילוב המילים של "צדק שנעשה בכפיה" הוא מבחינת אפיוני הקיבוץ במיטבו "תרתי דסטרי". והרי קיבוץ אמור להיות חברה סולידרית המקבלת החלטות על אורחות חייה בצורה דמוקרטית ומתוך רצון חופשי. מכאן שכפיית אורחות חיים על ידי גורם חיצוני עומדת בסתירה למהותה של החברה הקיבוצית כפי שהיא אמורה להיות. אלא שבשנים האחרונות המציאות הקיבוצית השתנתה והתהפכה על פניה. תחושת הסולידריות בין החברים נחלשה מאוד, המאבק בין החברים בינם לבין עצמם ובין קבוצות אוכלוסיה מסוימות על חלוקת העוגה הציבורית התעצם מאוד. ובמאבק כמו במאבק. אני תומך בהצעת קבוצת פנסיה בראש למרות שלגבי חלק מהקיבוצים הגשמתה כרוכה בכפית הצדק באמצעות כנסת ישראל. על פי השקפתי עדיף צדק חברתי הנעשה בכפיה על פני קיום מציאות חברתית המקיימת בתוכה אי צדק, הנשען על חשש מפני התערבות של גורמים זרים בחייו הפנימיים של הקיבוץ.

 

 

למאמרים של אבישי גרוסמן
נכתב בתאריך
4/3/2014הרשמה לניוזלטר שלנו