עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

הקיבוץ - יחוד ויעוד
 

הקיבוץ - יחוד ויעוד

מאת דובי הלמן, 25/2/2014

 

הבחירה מחדש בשליחות הלאומית הייחודית של הקיבוצים - הכרחית עבור העם היהודי ומציבה את הקיבוצים במרכז ההגשמה של יעדי מדינת ישראל

 

למרות מצבו של הקיבוץ, יש בידיו ובידי חבריו יכולת והזדמנות לעדכן היום את הגדרת שליחותו וייחודו בעם ובמדינה.

 

הקיבוץ קם והתהווה בארץ ישראל תוך התהליך הציוני וכחלק מתנועת העבודה שדגליה הם הציונות הסוציאליסטית. הקיבוץ הוא תנועה לישובה של הארץ והמדינה, ודרך חיים לאדם. ההתיישבות היא האחיזה לדורי דורות באדמות הארץ והמדינה, כאשר קיבוצי התנועה פרושים במלא מרחב המדינה והם ישובים שיתופיים חקלאיים המחזיקים את אדמות הלאום בדרך של עיבודן החקלאי. זכותם וחובתם של הקיבוצים ותנועתם להיות המשמורת לאדמות הלאום שניתנו להם כדי לבסס את הריבונות היהודית בארץ ישראל.

 

הדגל הסוציאליסטי מתנוסס מעל הקמת ישובים שיתופיים ותנועות הישובים השיתופיים, שהם תאים של חברה סוציאליסטית, שבהם מתקיימת הריבונות החברתית בדרך של איחוד המשק והחברה, ההון והעבודה, יצירת מקורות הקיום ודרך הקצאתם, חיים על בסיס ערבות הדדית, טיפוח תרבות יהודית, חינוך, משק שיתופי, דמוקרטיה.

 

תנועת העבודה היא הסתדרות כללית של עובדים שכירים ועצמאיים ומתיישבים, שמטרתה היא חברה סוציאליסטית במדינת ישראל כולה. ההסתדרות מקימה משק קואופרטיבי וחברות קואופרטיביות המקיפות את כל תחומי החיים. זהו המעגל החובק בתוכו גם את התנועה הקיבוצית, קיבוציה, וחבריה.

 

השליחות הלאומית של הקיבוצים המוגדרת לעיל, היא גם ייחודם וגם ייעודם.  בעוד שהזירה להשגת הריבונות הדמוגרפית, רוב יהודי במדינת ישראל, היא בערים ובהתיישבות העירונית, הדרך להשגת ריבונות טריטוריאלית היא ההתיישבות החקלאית בכל המרחב החוץ עירוני במדינת ישראל.

 

הבחירה מחדש בשליחות הלאומית הייחודית של הקיבוצים, כל הקיבוצים, היא הכרחית עבור העם היהודי וממקמת את הקיבוצים במרכז ההגשמה של יעדי מדינת ישראל הגם שמרבית אזרחיה וממשלותיה לא נותנים עכשיו גיבוי לדרכי הגשמה אלו, ומשלים את עצמם שהתהליך הציוני סוציאליסטי השלים את יעדיו עם הקמת מדינת ישראל.

נכתב בתאריך
25/2/2014הרשמה לניוזלטר שלנו