עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

תורת השלבים

תורת השלבים

מאת אבישי גרוסמן, 12/2/2014

 

בשלב השלישי הצמידה הנהלת המפעל את הרכבים למנהלים והותירה רכב אחד בלבד לכל יתר העובדים

 

מנחה: ברצוני להציג בפניכם דוגמה בה מתממשת תורת השלבים בקיבוץ הדיפרנציאלי. לאחר שאציג את הדוגמה נשוחח על המשמעות הנגזרת ממנה.

 

שלב ראשון: בהתחלה נזקקו כל חברי הקיבוץ, למעט עובדי חוץ שקיבלו רכב ממקום עבודתם, לצי הרכב של הקיבוץ וזאת כדי שיוכלו לבצע את עבודתם לשביעות רצונו של מעסיקם. כל צי הרכב השייך לקיבוץ וחונה בסככת הרכב הקיבוצית, עמד לרשות החברים כולם. כל החברים היו שווי ערך וזכויות בכל הקשור לשימוש ברכב הזה ומכאן שהחלוקה של הרכבים לחברי הקיבוץ נוהלה על פי קריטריונים שוויוניים.

 

שלב שני: הנהלת מפעל התעשייה השייך באופן בלעדי לקיבוץ החליטה להעמיד לרשות חברי הקיבוץ העובדים במפעל את שלוש המכוניות המשמשות את צרכי המפעל גם לצרכיהם האישיים. העובדים ובני משפחתם השתמשו במכוניות אלה לצרכיהם הפרטיים מבלי שנדרשו לשלם על שימוש זה. הייתה זאת הטבה גדולה שנהנו ממנה כול העובדים במפעל באופן שוויוני בעוד עלות השימוש ברכב זה ירדה מהסכומים אותם אמור היה המפעל להעביר לקופת הקיבוץ. על מדרכות הקיבוץ נשמעו קולות של חוסר שביעות רצון אבל ההסדר הזה נמשך במשך חודשים רבים לשביעות רצונם של עובדי המפעל כולם.

 

שלב שלישי: הנהלת המפעל החליטה להעניק לחברי ההנהלה מכוניות צמודות וכתוצאה מכך לגרוע מצי הרכב העומד לרשותם של העובדים האחרים במפעל. וכך, במקום שלוש מכוניות שעמדו קודם לרשות כל חברי המפעל נשארה מכונית אחת בלבד. חברי ההנהלה הביעו שביעות רצון מההסדר החדש שהקנה להם מכונית צמודה על חשבון הכספים האמורים לעבור לקופת הקיבוץ. יתר העובדים במפעל שאינם חברי הנהלה, הביעו תרעומת על ההסדר החדש המרע את התנאים שהיו להם לפני שהונהג.

 

רציתם להנהיג שינוי באורחות חייכם, הסביר מנהל המפעל השכיר, אז תדעו שמקובל במפעלים שאינם מפעלים קיבוציים שיתופיים, לתת לכול חבר הנהלה מכונית צמודה. זאת היא הרי מסקנה ברורה מתהליך התמחור אותו הנהגתם גם אתם כבר לפני שנים אחדות. העדפה והערכה יש לבטא בהטבת התנאים של העובדים במפעל. והרי על קבלת שיטת התנהלות זאת כבר קיבלתם החלטות במוסדות הדמוקרטים שלכם. הלא כן?!

 

חברי הקיבוץ שאינם עובדים במפעל התבוננו, רטנו ושתקו. הם כבר עייפו מלעסוק בנושא הזה על ביטוייו השונים, וקיבלו את ההסדר החדש בהשלמה עצובה,כחלק מהמציאות החדשה בה הם חיים.

 

מנחה הקבוצה: זהו הסיפור בתמצית שבתמצית. אז מה דעתכם חברים על תורת השלבים שהוצגתי בפניכם? האם היא מוכרת לכם? האם היא הגיונית?האם היא צודקת? ולאן אנחנו הולכים מכאן? חשוב שנשוחח על משמעותה של תורת השלבים כפי שהוצגה בפנינו באמצעות הדוגמה המוצגת כאן.

 

למאמרים של אבישי גרוסמן
נכתב בתאריך
12/2/2014הרשמה לניוזלטר שלנו