עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

ברכת מאיה שפיר, רכזת המטה השיתופי, בכנס הקיבוץ המתחדש ב-18/10
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418 

פקס:03-6925417

ברכה לכנס הקיבוץ המתחדש (ב-18/10/12)

מאיה שפיר

 

שלום לכולם

 

בשמי ובשם חברי למטה השיתופי אני שמחה לברך את באי הכנס ומארגניו, אנשי התנועה הקיבוצית באשר הם.

 

כשהתפרסם סדר היום של כנס הקיבוץ המתחדש ושמי הופיע בו כאחת המברכות, הורמו הרבה גבות. מה לרכזת המטה השיתופי לברך את הקיבוץ המתחדש? האם המטה השיתופי משנה עמדות? האם הרים ידיים והוא מצטרף לזרם השינוי?

 

אז לא - אנחנו במטה השיתופי ממשיכים לחשוב ולהאמין, אולי עכשיו, עם השינוי בשיח הציבורי שהתרחש בעקבות המחאה, ביתר שאת, שצורת החיים השיתופית - שוויונית - נכונה ועובדת. נכון - היא זקוקה לתחזוקה מתמדת ובלעדיה תתקשה להתקיים לאורך זמן. נכון - היא דורשת התמודדות אינסופית עם הרבה בעיות קטנות וגדולות, טכניות, אנושיות ואמוציונאליות, הצצות עם הזמן. מניסיוננו, לרוב הבעיות ניתן למצוא פתרונות שאינם מכתיבים שינוי אורחות חיים מהותי או שינוי ערכי ליבה.

 

יחד עם זאת - אנו חברים בתנועה, שדמותה והתנהלותה חשובות לנו מאוד. שותפים לנו בתנועות הקיבוציות עוד 200 קיבוצים וחבריהם, ששינו אורחות חייהם. היום, כמה שנים לאחר השינוי - אנו שומעים בהם תחילתו של "שיח זהות", שיח המנסה להגדיר מחדש את חזונו וערכיו של הקיבוץ ואת תעודת הזהות חבריו.

 

לשיח הזהות הזה - חשוב לנו להיות שותפים.

 

מאז תחילת תהליך השינוי הצטברו הררי משקעים בין שתי הקבוצות - תומכי השיתוף ותומכי השינוי. אלה איימו על אלו וחומה גבוהה צמחה לה בין שני הצדדים, כמשל "אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו" של מאיר שלו למי שמכיר, עד כדי חוסר שיחה מוחלט. כל צד בטוח שהוא יודע מה באמת קורה בצד השני, מבלי להיות שם.

 

קיים הרבה שימוש בסיסמאות. המילים שיתוף ושינוי קיבלו משמעות מרחיבה, מכילה או דמונית לחלופין, בהתאם לצד המשתמש בהן.

 

כשבעצם בקיבוץ השיתופי אנו עוסקים כל הזמן בשינויים, חידושים והתאמה לרוח התקופה, בגבולות המגרש השיתופי. ובקיבוץ המתחדש קיים צורך לחזק את השיתוף ואת היחד - אחרת לא יהיה כלל קיבוץ. שתי המילים גם יחד, במשמעותן היומיומית והרגילה, דרושות לשני הצדדים.

 

אז במה אני מברכת את כולנו:

·         שלפני כינון הסכם שלום עם הפלסטינאים, נצליח להשכין שלום בינינו, בתוך התנועה הקיבוצית.

·         שנכיר בכך שכל חיינו אנו בתהליך, אין כיוון דטרמיניסטי מוכתב והבחירה נתונה לכל אחד בכל זמן.

·         שנלמד לכבד זה את זה, לתת אמון זה בזה ולגיטימציה אמיתית לקיומו של כל זרם.

·         שנלמד להסתכל למציאות בעיניים, לנתח את הבעיות האמיתיות של החיים, המשותפות לכולנו, לעומק ולעניין, מאותו צד של המתרס ולא משני צדדיו.

·         שנלמד עצמנו לשוחח באופן בונה, תוך נטרול משקעי עבר ונניח לנימה הוכחנית, המשווה והמתנצחת.

·         שנשכיל לשתף פעולה לבניית קשר חזק ורלבנטי בין התנועה הקיבוצית לבין כל הקיבוצים השונים עד אחרון החברים.

·         שנפעל להגדרת המכנה המשותף הרחב ביותר הקיים בינינו ולבניית חזון משותף לתנועה הקיבוצית, כתנועה הפועלת מחוץ לעצמה ולקיומה למען משהו הגדול ממנה, מובילה בתיקון החברה הישראלית, מנצלת את כוח היחד האדיר של חבריה לעשייה מחוץ לגבולותיה.

·         אם כך ננהג, מובטחת תחושת גאווה של החברים על השתייכותם לתנועה.

 

בהצלחה לכולנו

מאיה שפיר

נכתב בתאריך
7/11/2012הרשמה לניוזלטר שלנו