עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

דברים בשם אומרם
 

דברים בשם אומרם

מאת אלישע שפירא, 3/10/2012

 

שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר

 

ביום כיפור התכנסה החבורה הנאמנה של שגית (ד"ר מור בשבילכם) כמדי יום כיפור, לקרוא סיפור תלמודי מדהים. וכך מסופר שם:

 

"מעשה באדם אחד שירד מגליל עליון לחפש עבודה

ונשכר אצל בעל בית אחד בדרום לשלוש שנים.

בערב יום הכיפורים ביקש: תן לי את שכרי ואלך ואזון את אשתי ובני

אמר לו: אין לי מעות

אמר לו: תן לי פירות, אמר לו: אין לי

תן לי קרקע, אין לי

תן לי בהמה, אין לי

תן לי כרים וכסתות, אין לי

הפשיל כליו לאחוריו, והלך לביתו בפחי נפש".

 

כאן בא תורם של השומעים (אנחנו) לדון ולהשתלח בבעל הבית המנוול, שגזל באופן כה מרושע את האיש שעבד אצלו ויצא ללא שכר. האחד יצא רשע והשני אינו אלא פראייר. לאחר שעשינו שפטים (מילוליים) בבעל הבית, המשכנו וקראנו את המשכו של הסיפור:

 

"לאחר החגים נטל בעל הבית את שכרו של האיש בידו,

ועמו שלושה חמורים, אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים,

והלך לו לביתו. אחר שאכלו ושתו נתן לו שכרו.

אמר לו: בשעה שאמרת לי תן לי שכרי ואמרתי אין לי מעות במה חשדת בי?

אמרתי: שמא נזדמנה לך סחורה בזול ונזקקת להן.

ובשעה שאמרת לי תן לי בהמה ואמרתי אין לי בהמה במה חשדת בי?

אמרתי: שמא מושכרת היא ביד אחרים.

ובשעה שאמרת תן לי קרקע ואמרתי לך אין לי קרקע במה חשדת בי?

אמרתי: שמא מוחכרת ביד אחרים היא.

ובשעה שאמרתי לך אין לי פירות במה חשדת בי?

אמרתי: שמא לא קיים עדיין חובת מעשר.

ובשעה שאמרתי לך אין לי כרים וכסתות במה חשדת בי?

אמרתי: שמא הקדיש כל נכסיו לשמים.

אמר לי: השבועה כך הייתה!

הדרתי כל נכסי בשביל בני שלא עסק בתורה

וכשבאתי אצל חברי בדרום התירו לי כל נדרי והריני לשלם לך.

ואתה כשם שדנת אותי לזכות - המקום ידון אותך לזכות".

 

כמה דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהסיפור היפה עלינו ולמען עצמנו:

·                     גם כשאנחנו בטוחים שכבר הבנו, יש להמשיך ללמוד.

·                     ראוי לשמור על מידה של ספק, סביר שלא הכל ידוע לנו.

·                     לדון את הזולת לכף זכות זו תמיד בחירה שלנו.

·                     לתת אמון בזולת זה לא רק סיכון, אפשר לצאת נשכרים.

·                     אדם לבדו נתון במידה רבה לחסדי האחרים.

·                     האמן בחוכמת הקהילה, לפעמים היא עשויה לשחרר אותך מכבליך שלך.

·                     אפשר לקרוא במהופך את אמירתו של רבי עקיבא: "ואהבת לרעך כמוך",

ולומר: אהוב את זולתך, זה יעזור לך לאהוב את עצמך.

 

לסיום המפגש המרתק קרא עמוס (חבר מתמיד בצוות ולא במקרה גם במשפחה) את תפילתו של רבי אלימלך:

 

"אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם,

ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך,

ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה ותחזק התקשרותנו

באהבה אליך, כאשר גלוי וידוע שיהיה הכל נחת רוח אליך".

 

 

למאמרים של אלישע שפירא
נכתב בתאריך
3/10/2012הרשמה לניוזלטר שלנו