עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

דף קשר להנהגות הקיבוצים ולחברי הקיבוצים - יולי 2012
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418 

פקס:03-6925417

29.07.12

 

דף קשר להנהגות וחברי הקיבוצים יולי 2012

 

זהו דף קשר שביעי, עדכון חודשי לפעילות צוות המטה השיתופי.

כרגיל, נשמח לתגובות, הערות, הארות ותובנות.

 

אנו נמצאים בתקופה מרתקת.

הבחירות המתקרבות למזכיר התנועה מציפות הרבה שאלות משמעותיות הנוגעות לתפישת התפקיד של התנועה, ליחסים בין הקיבוצים השיתופיים, הקיבוצים הדיפרנציאלים בכללם ו"פורום הקיבוצים המתחדשים בני הקיימא" בפרט.

מצד אחד ישנם עדיין לא מעט קיבוצים הנמצאים בתנועה של שינוי, מי באופן ישיר ושקוף בדיון על שינוי אורחות חיים, ומי באופן לא גלוי אבל בעל תוצאה זהה - בקבלת החלטות על מעמד "חברות בעצמאות כלכלית", בשיוך דירות או בהרבה צעדים קטנים מעצבי מציאות ותודעה.

מהצד השני - ישנו פורום בעלי תפקידים בקיבוצים המתחדשים, העוסק בשיחה לעיצוב הזהות הערכית של הקיבוץ המתחדש וחוזר לתובנות שננטשו במהלך השינוי.

אנחנו נפגשים עם אלה וגם עם אלה. מפתחים דרכים לעזור לאלו שכבר באינרציה של השינוי לקיים תהליך "רך", השואב מניסיונם של אלו שעברו תהליכים זה מכבר ויכולים להסתכל אחור ולנסח תובנות במבחן הזמן. איך הופכים את תהליך השינוי, שהוא ברובו "שיח זכויות", לתהליך הגדרת זהות המחזק את הסולידריות, הערבות ההדדית והשיתוף גם בחיים שאחרי השינוי.

בנוסף, אנו שותפים לשיח הזהות ולניסוח אג'נדה לתנועה הקיבוצית, שתתווה כיוון למובילי התנועה הבאים ולקיבוצי התנועה כאחת.

 

כנס חוקרי הקומונות ביד טבנקין

 

בתחילת החודש (2-3.07.12) השתתפנו בכנס חוקרי הקומונות הרחבנו את הידע שלנו בתחום בו אנו עוסקים יום יום. היו הרצאות מרתקות במיגון רחב של נושאים, כולם רלוונטיים לנו, בהרבה מקרים "עושה סדר" במידע קיים. בכנס הבא – מומלץ לבעלי תפקידים בקיבוצים להשתתף.

 

כנס דירקטורים של איגוד התעשייה הקיבוצית

 

בהמשכו של אותו שבוע, ב-05.07.12, לקחנו חלק בכנס הדירקטורים של איגוד התעשייה הקיבוצית, שכותרתו הייתה "למכור או לשמור" ועסק בתופעת מכירת המפעלים ע"י הקיבוצים.

הוצגו מספר מודלים - ממכירה כללית עד אחזקה בלעדית ע"י הקיבוץ.

חסרה לנו אמירה ברורה והמלצה.

בלטה מאוד לעין הבעיה המגדרית של פורום זה.

 

 

פורום מזכירים - מזכירי קיבוצים גדולים 12.07.12 בקבוצת יבנה

 

פורום מזכירי קיבוצים גדולים התכנס פעם שנייה, הפעם בקבוצת יבנה, לשיתוף בדילמות והתלבטות בצוותא. קבוצת עמיתים.

עושה רושם שהמפגש עונה על צורך של מזכירי קיבוצים למפגש עם העוסקים בדילמות דומות לאלו המוכרות להם.

בקרוב נייצר פורומים בעלי מכנים משותפים שונים ונזמין אתכם.

כבר שלחנו הזמנה לפורום מזכירי קיבוצים הנמצאים בתהליכי חשיבה, לבדוק אם יש ביקוש להשתתפות בפורום כזה.

נשמח לרעיונות נוספים.

 

 

יום עיון - קליטה בקיבוץ השיתופי. 19.07.12 במעגן מיכאל

 

ביום ה' 19.07.12 התקיים בקיבוץ מעגן מיכאל יום עיון מוצלח בנושא קליטה בקיבוץ השיתופי. השתתפו בו 75 חברים מ-32 קיבוצים.

הצורך לעסוק בנושא הקליטה עלה במהלך ביקורינו בכל הקיבוצים.

הצורך בקיום יום עיון נפרד לקיבוצים השיתופיים, נובע משתי סיבות:

קיים שוני מובנה, בין קליטה של חבר לשותפות מלאה בבית, בערבות ההדדית, ברכוש המשותף ובדרך, לבין בניית הסכמות על אורחות חיים עם מי שבחר לחיות אתך בישוב משותף. השוני הוא בקריטריונים למיון, בסוג ועומק השיח שיתפתח עם הנקלט ובאופי הציפיות ההדדיות.

עם עידן ההפרטה, החלה המערכת הציבורית להתייחס לפרטים בלבד והפסיקה להכיר במערכת השיתופית כישות. לצורך מימון הבניה אנחנו, כמערכת שיתופית, צריכים לפתח מנגנונים מיוחדים.

הבעיות הקשורות לקליטה בקיבוצים השיתופיים מגוונות ולעיתים הפוכות -

יש קיבוצים שמתחננים בפני הבנים להגיע, ויש כאלו שאינם יודעים איך להדוף אותם.

יש קיבוצים שבונים כל תקופה שכונה חדשה מההון העצמי ואינם זקוקים כלל לחסדי הבנקים ויש - שיתקשו להחזיר את סכום הקרן של ההלוואה. וכמובן רבים אי שם באמצע.

ובכל זאת יש נושאים רבים משותפים.

השאלה החשובה מכל היא - למה לקלוט?

הגיל הממוצע עולה בהתמדה, עם ההשלכות שיש לכך על מערכות העבודה, החינוך, הגיל השלישי והרווחה של הקיבוץ. כולנו מבינים היום שעלינו למלא את הבריכה המתרוקנת במים טריים.

אם רוצים שהקיבוץ ימשיך להתקיים בעתיד, צריך ליצור לכך את התנאים. אופי הקליטה של היום יקבע בוודאות את אופיו ואיכותו של הקבוץ של מחר, לטוב ולרע.

עם שינוי השיח הציבורי בעקבות המחאה החברתית, נראה שגבו של חבר הקיבוץ השיתופי יכול להתיישר. אחרי שנים שהתרגלנו להנמיך פרופיל ולהיות מיעוט לא אהוד, נראה שבשפה החדשה – ישנה, הנשמעת סביבנו, יש לנו דווקא מה להציע: שייכות לקהילה המקיימת צדק חלוקתי, ניהול דמוקרטי, חינוך איכותי לכולם, ערבות הדדית וחיים עם משמעות. יש ביקוש לקליטה בקיבוץ.

ביום העיון התרכזנו בשלושה נושאים:

א.             הניתוח הדמוגרפי והכלכלי שהביא את קיבוץ יטבתה להחלטה על קליטה מסיבית כפי שהציג דובי הלמן.

ב.             קליטת בנים או חוצנים - מודל הקליטה בקיבוץ פלמ"ח צובה שהציגו יהודה סלומון - מזכיר צובה, מור - רכזת ועדת קליטה ומוטי - מרכז משאבי אנוש ורכז התרבות.

ג.              מנגנון שפותח למימון בניה בתנאי משכנתא בקיבוץ השיתופי, שהציג יורם יאיר פור מרמת רחל ואנשי בנק איגוד.

למדנו ש:

בבסיס ההחלטה על קליטה צריכה להיות החלטה על אופיו של הקיבוץ הקולט.

בקיבוץ השיתופי אין להסתכל על הכדאיות הכלכלית הרגעית של משפחה ביום הגיעה לקיבוץ, אלא על תרומתה במהלך מעגל של חיים שלמים.

נפרצה דרך לקבלת הלוואות למימון הבניה בתנאי משכנתא לקיבוץ השיתופי.

 

 

פורום אנשי כלכלה וחברה מובילים בקיבוצים 26.07.12

 

40 חברים בעלי הווה או עבר בתחום ההובלה הכלכלית והחברתית בקיבוצים קבלו הזמנה זו:

לפני שנים רבות חשו רבים מאנשי הכלכלה בקיבוצים כי הסיכונים שעל העסקים הקיבוציים לקחת, מאיימים על הקהילות הקיבוציות. ברוב הקיבוצים עשו אז מהלך של הפרדת משק מקהילה.

הראשונים שעשו זאת זכרו בוודאי למה. אלה שבאו אחריהם, נהנו יותר ויותר מהחופש של קבלת החלטות עצמאית וחוסר התלות בקיבוץ ובמנגנוניו הכבדים.

עם השנים גבהה החומה למימדים שהקטינו מאוד את זיקת חברי הקיבוץ לעסקיו. בהינף יד הם מחליטים על מכירתם ובטוחים שזה הצעד הנכון להם.

אם נגדיר את הקיבוץ כקהילה קואופרטיבית, הגדרה המתאימה לקיבוצים שיתופיים ומתחדשים כאחת, הרי שמעט מחברי הקיבוץ מודעים למשמעות הגדרה זו: "קואופרטיב הינו התאגדות חופשית ורצונית של אנשים שיש להם כוונה, רצון ומטרה לייצר יחדיו כדי להגשים מטרות ושאיפות כלכליות, חברתיות ותרבותיות באמצעות מיזם עסקי שהוא בבעלותם המשותפת ובשליטתם הדמוקרטית. ארגונים אלו מבוססים על ערכים של עזרה-עצמית, אחריות עצמית, דמוקרטיה, שוויון, הגינות וסולידריות".

בנוסף, האנשים האמונים על המגזר הכלכלי בקיבוץ, חיים בשני עולמות – בתוך הקיבוץ ומחוץ לו.

מחוץ לקיבוץ, "בעסקים כמו בעסקים", אנחנו נוטים לוותר על רבים מערכינו מתוך הבנה ש"כך נוהגים בעולם". האמנם? בכל דבר? המחאה החברתית של הקיץ הציפה וחידדה נושאים רבים שהיו קבורים ולא משוחחים.

אנו מזמינים אותך להצטרף לפורום אנשי כלכלה וחברה מובילים בקיבוצים, לשיחה על נושאים אלו ואחרים, מתוך כוונה להגדיר יחד את הממשק המומלץ בין המשק לקהילה בקיבוץ ולבחון את קוד ההתנהלות שלנו כחברי קיבוץ בעולם העסקי - מול שותפים, מול מועסקים, מול הסביבה, כמנהלים לחברינו ועוד.

ואולי יחד נשנה מציאות?

 

24 חברים מקיבוצים שיתופיים ומתחדשים כאחת, נענו להזמנה ויחד ישבנו לשיחה בנושא ביום ה' 26.07.12 באכסניה היפיפה והמפנקת בחוות שלם. שותפים לקיום המפגשים - קרן אברט, קרן לקידום סוציאל דמוקרטיה בעולם.

השיחה התקיימה בהנחייתו של גבי ניימן.

הוחלט:

1.      להפוך לקבוצת משימה הנפגשת ברצף ללימוד הנושא ולגיבוש הסכמות לאמירה משותפת.

2.      הנושא הראשון בו נעסוק - קיומם של נכסים משותפים כתנאי לקיום ערבות הדדית לאורך זמן.

3.      יש להרחיב את הרכב הפורום בצעירים ובנשים.

4.      יש להקים צוות היגוי מצומצם שיכין את המפגשים הבאים.

 

הכנות לבית המדרש "מדברים קיבוץ"

 

אנו עוסקים בהכנת בית המדרש להנהגות הקיבוצים "מדברים קיבוץ", לפיתוח תרבות השיח הערכי בקיבוצים. המטרות:

1.      להרגיל את קבוצת המובילים החברתיים בקיבוצים "לצרוך" בעצמם סוג זה של שיחה באופן קבוע, באמצעות חוויה של שיח ערכי בקבוצות קטנות.

2.      ללמוד דרכים ואפשרויות להעברת תרבות השיח שחוו בקיבוצם.

3.      להפוך את המטה השיתופי למרכז רעיוני להשקפת העולם הכוללת של חיי השיתוף, מקום מפגש לקיבוצים ולקבוצות השיתופיות ברחבי הארץ.

 

קורס ניהול חברתי

 

אנו עוסקים בגיבוש סופי של תוכן הקורס לאור המשובים של המחזור הקודם.

המשובים היו מצוינים - ניתן לראות באתר "שווים".

מומלץ לבעלי תפקידים מכהנים ולבעלי פוטנציאל לעתודה ניהולית בקיבוץ.

זהו הקורס היחיד המתמודד, לצד הקניית כלי ניהול וידע בתחומים השונים שבמעטפת הקיבוץ, בעיסוק בדילמות הערכיות והאנושיות איתן מתמודד בעל תפקיד בקיבוץ.

 

ההרשמה בעיצומה - אל תחכו לרגע האחרון...

 

סבב שני של ביקורים בקיבוצים

 

אנו מתחילים סבב שני של ביקורים בקיבוצים, מצוידים בתובנות מהתמונה הרחבה והכוללת שראינו במסע הביקור הראשון ב-62 קיבוצים, ובמפגשים עם אנשים ברחבי התנועה הקיבוצית ומחוץ לה.

סבב זה יהיה איטי יותר וממוקד לצרכים שזיהינו בקיבוצים.

קיבוץ שלא התקשרנו אליו ומעוניין שנגיע - לשיחה אישית עם המזכיר, עם כל חברי המזכירות או עם כלל החברים, על המצב הכללי או על נקודה ספציפית המטרידה היום את חברי הקיבוץ, במשך היום או בערב - שיתקשר.

 

פגישה באגף הרכזים. ובאגף לצמיחה דמוגרפית 25.07.12

 

במסגרת פגישות עם אגפי התנועה, נפגשנו השבוע עם:

אגף הרכזים - סוכם לאגד כוחות, להחליף מידע ולעבוד בשיתוף פעולה על מנת למנוע כפילויות מצד אחד ונפילת מידע בין הכיסאות מן הצד השני.

האגף לצמיחה דמוגרפית - סוכם להיפגש שוב ולדון בבעיות הקליטה הפרטניות של קיבוצים ובדרכים משותפות להתמודדות.

 

פגישות היכרות עם יועצים מתחומים שונים

 

אנו ממשיכים להיפגש עם יועצים מתחומים שונים, מתוך התנועה הקיבוצית ומחוץ לה, על מנת לחזור לקיבוצים עם המלצות לדרכים לטיפול בבעיות השונות ושמות של יועצים שיכולים לסייע בפתרונן.

 

פגישות להגדלת המקורות הכספיים של המטה השיתופי

 

אנו ממשיכים להקדיש מזמננו לחיפוש דרכים להגדלת המקורות הכספיים של המטה השיתופי, לצורך מימון פעילויות החיוניות למטרותינו.

 

שיווק בפייסבוק

על מנת לתקשר עם הדור הצעיר במקום בו הוא נמצא, התחלנו ללמוד את רזי התקשורת בפייסבוק עם יוראי רונן. עולם חדש ומרתק.

 

צוות צעירים של המטה השיתופי

 

השבוע!!! רפסודיה לצעירי הקיבוצים גילאי 21 ומעלה ימים חמישי - שישי 2-3 באוגוסט 2012.

הזדמנות לרכז צעירים לבלות עם קבוצת הצעירים ליומיים שלמים.

 

קשר לקבלת פרטים מלאים:

אורי אופיר - הדור הצעיר המטה השיתופי 052-2311645 orion22@gmail.com

מאיה שפיר maya@tkz.co.il 054-9799115

יהודה סלמון 054-5637727 mazkir@tzuba.co.il

מריו טויב mario_t@tkz.co.il 052-4269064

 

לפתיחת המסמך בקובץ וורד - לחצו כאן
לפתיחת המסמך בקובץ פידיאף - לחצו כאן
נכתב בתאריך
26/11/2014הרשמה לניוזלטר שלנו