עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

שיתופי - חדשני / בין חרדים לערבים
 

שיתופי - חדשני / בין חרדים לערבים

מאת אורי הייטנר, 2/7/2012

 

בניגוד לחרדים, דרישה מן הערבים להתגייס לצה"ל הנלחם בבני עמם - אינה הוגנת ואינה מוצדקת

 

לקראת גיבוש המלצות ועדת פלסנר, שנועדה להציע חלופה לחוק טל, העוסק בגיוס חרדים לצה"ל או לשירות לאומי, יצרה מפלגת "ישראל ביתנו" משבר מלאכותי סביב הנושא הפופולארי - גיוס ערבים; נושא המתאים לאג'נדת "אזרחות / נאמנות".

 

יש מן המשותף בין סוגיית גיוס החרדים לסוגיית גיוס הערבים - בשני המקרים מדובר במגזר שלם במדינת ישראל, שאינו נושא בנטל הביטחון ואינו מבצע שירות לאומי אזרחי חלופי. אולם השונה בין שתי הסוגיות רב מן המשותף.

 

ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. לכן, מן הראוי שכל יהודי יראה בשירות בצה"ל לא רק חובה מובנת מאליה, אלא גם זכות גדולה. העובדה ששבט שלם בעם ישראל משתמט לאורך עשרות שנים מהשתתפות בהגנה על קיומה וביטחונה של מדינת היהודים, הגובה חיי אלפי ישראלים, היא חרפה לאומית. העובדה שלא רק משירות צבאי הם משתמטים, אלא מכל שירות לאומי שהוא, מגדילה שבעתיים את עומק החרפה. והעובדה שהם עושים זאת בשם היהדות, כביכול, היא התגלמות המושג חילול השם.

 

יש רק פתרון צודק ומוסרי אחד לסוגיית גיוס החרדים - גיוס מלא של כולם לצה"ל. אני יודע שהדבר אינו מעשי, ואיני סבור שיש לנסות בכוח להביא לפתרון הזה. יש למצוא את הדרך החכמה והפרגמטית להתקדם בהדרגה לעבר המטרה, ואני מקווה שוועדת פלסנר תניב תוצאות טובות יותר משל ועדת טל. אולם חשוב מאוד לזכור שלטווח ארוך, המטרה היא אחת - גיוס מלא של כולם.

 

שונה לחלוטין סוגיית גיוסם של ערביי ישראל. לא זו בלבד שערביי ישראל הנם מיעוט לאומי במדינת הלאום היהודית - מדינת ישראל נמצאת בסכסוך ומלחמה עם עמם, מלחמה על עצם קיום המדינה. בסיטואציה הזאת, דרישה מהם להתגייס לצה"ל הנלחם בבני עמם - אינה הוגנת ואינה מוצדקת. היא גם איוולת מבחינה ביטחונית.

 

מן הראוי שערביי ישראל יבצעו שירות אזרחי חלופי, אולם אין החברה הערבית בישראל בשלה לכך, וניסיון לכפות זאת עליה עכשיו, יביא לעימות קשה וחריף עמה, שיפגע פגיעה תדמיתית קשה בישראל. התועלת האפשרית של צעד זה, תתגמד לעומת הנזק.

 

ובכלל, כל עוד איננו מצליחים להביא את בני עמנו החרדים לשירות לאומי, מה לנו כי נלין על הערבים? הרי החוק אינו מחייב שירות לאומי אף לבנות דתיות לאומיות, אם כי יש לציין שרובן מתנדבות לשירות כזה. מן הראוי שנפתור קודם את הבעיה בקרב היהודים, בטרם נרוץ לעימות עם הערבים.

 

על המדינה לעודד את ההתנדבות של הנוער הערבי לשירות אזרחי. יש לעשות זאת בדרכי נועם, בדרכי הסברה וחינוך, בדרכי עידוד והעדפה, למשל בקבלה לעבודה בשירות הציבורי. יש למצוא נתיבים להנהגה חינוכית ומוניציפלית בקרב הערבים, שגישתה עשויה להיות חיובית יותר משל ההנהגה הפוליטית הקיצונית, המסיתה את הערבים נגד התנדבות.

 

סוגיית ערביי ישראל סבוכה ומורכבת מאוד, ואין כל סיבה להחריף אותה ולגרור את המדינה לעימותים מיותרים.

 

עם זאת, מן הראוי לשים קץ לשקרים אודות חוסר שוויון של ערביי ישראל, כביכול. האמת היא שהם נהנים משוויון זכויות (בעצם, הם הערבים היחידים במזה"ת הנהנים מזכויות אדם ואזרח), ופטורים משוויון חובות.

 

למאמרים של אורי הייטנר
נכתב בתאריך
2/7/2012הרשמה לניוזלטר שלנו