עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

תגובה שיתופית הולמת

תגובה שיתופית הולמת

מאת אסף אתר, 10/2/2010

 

חצרים דחה ברוב של 78.7% את הצעות ההפרטה, לאחר קמפיין מוצלח של תומכי השיתוף. הלקח: אסור להירדם בשמירה ולהשאיר את היוזמה בידי המפריטים

 

במשך כמעט שני עשורים מתחולל בקיבוצים "שינוי": "קיבוץ מתחדש", או "קיבוץ דיפרנציאלי". כבר ברור, שבחלק מהקיבוצים אין זה אלא שלב מעבר אל ישוב קהילתי, מושב ועוד כיו"ב. נראה כי יש רגליים לסברה, שהצורה הארגונית "קיבוץ דיפרנציאלי" היא בעייתית ונטולת יכולת קיום קיבוצית לאורך זמן. יש הטוענים, שקיבוץ דיפרנציאלי בכלל איננו קיבוץ!

 

נכון להיום נשארו כ-60 קיבוצים שיתופיים ומסתבר, שאין קיבוץ שאין בו חברים "דיפרנציאליים". בכל קיבוץ, בשלב כלשהו, ברמה כלשהי, התקיימו או יתקיימו דיונים בשאלה: "כן או לא שינוי". לאחרונה היו מספר קיבוצים שיתופיים, בהם התנהל דיון כזה, שהכריעו בעד המשך השיתוף. האחרון ביניהם הוא חצרים. נערכה בו הצבעה והתוצאה: כ-80% בעד שיתופי, כ-20% נגד.

***

ברבים מהקיבוצים בהם נערך דיון דומה, התוצאה הוכרעה על ידי הדרך שבה התנהל התהליך. אפשר וקיבוצים לא מעטים, שעברו לדיפרנציאלי, לא היו עושים זאת לו תהליך החשיבה וההחלטה בתוכם היה מתנהל אחרת; רוב החברים בהם לא באמת רצו לנטוש את השיתופיות.

את הלקח הזה למדנו בחצרים.

***

בחצרים התכנסה קבוצה של חברים, מכל שכבות הגיל, שמטרתה לפעול למען "שינוי" בקיבוץ. הם ניסחו הצעה הקוראת להפוך את חצרים לקיבוץ דיפרנציאלי. זאת הייתה הצעה היולית, שלא הייתה מקובלת כלשונה על כל חברי הקבוצה. היו בתוכם שרצו הפרטה עמוקה - אבל לא שכר דיפרנציאלי; היו שרצו שכר דיפרנציאלי; והיו שרצו "לפרק את העסק", להכריז על יישוב קהילתי, מבלי לעבור את השלב של קיבוץ דיפרנציאלי. הנוסח שהופץ היה בבחינת פשרה, ירייה ראשונה.

 

חולשתה של הקבוצה נבעה מהיותה חסרת תוכנית מגובשת, המקובלת על כולם. אני מניח, שכך התחיל התהליך ברוב המקומות. חוזקה של הקבוצה היה טמון בהישענותה על הרגשת חוסר שביעות רצון בחוגים רחבים.

 

אילו הקבוצה הייתה ממשיכה לפעול ולהתגבש כשמנגד האווירה פאסיבית, ויוצאת עם תכנית המקובלת על כל מרכיביה ומתחילה בתעמולה, אפשר ובחצרים היה קורה מה שקרה בקיבוצים אחרים. אבל בחצרים קרה משהו אחר...

***

ידענו, שהרוב הגדול של חברי חצרים הם נאמני השיתוף. אבל היינו ערים לסכנה המסתתרת מאחורי תהליך "בדיקה" ממושכת וארוכה של "השינוי", הכוללת טרטור והתשה.

 

לכן, מיד כשהתפרסם הנייר השינוי, יזם אחד החברים תגובה: התכנסות פתוחה של נאמני הקיבוץ השיתופי, שאליה הגיעו כמחצית מחברי הקיבוץ. הוקם ועד פעולה, נוסחה הצעה המאשררת את היותו של חצרים קיבוץ שיתופי, שפורסמה מיד בעלון הקיבוץ. הוקמה קבוצה שעסקה בהסברה: פורסמו מאמרים בעלון, נערך דיון בערוץ הפנימי של הקיבוץ, הופצה חוברת אידיאולוגית, נערכו חוגי בית וכד'. כל זה נעשה אינטנסיבית, תוך שמירה על תחושת כוח אכפתיות ותוך הקפדה על מומנטום. השיתופיים נטלו את היוזמה. לא טענו ש"הכול בסדר", שלא צריך לשנות כלום. טענו, שכל מה שצריך לתקן אפשר לתקן בקיבוץ השיתופי.

 

***

התהליך התנהל באווירה שקטה יחסית, כמעט בלי פגיעה בַּחָבֶרוּת - ובכל זאת, צף ועלה האיום בעזיבה המונית, היו ניצנים של טקטיקת ההתשה, ויש חברים שזיהו "אווירה עכורה" בחצר. אבל הפעולה נעשתה במהר. מנענו משיכת זמן. מיום פרסום ההצעה של הדיפרנציאליים, ועד ההצבעה בקלפי חלפו שלושה חודשים בלבד.

 

הפעילות הנמרצת של השיתופיים הפתיעה את מבקשי השינוי. למועצת הקיבוץ הועברה הצעה מסודרת, לאשרור הקיבוץ השיתופי שזכתה בקלפי לרוב של 79% - למעלה משלושה רבעים.

 

הלקח: אסור להשאיר את היוזמה בידי המפריטים. עם הופעת ניצני הדיפרנציאליות, צריך להשתלט על היוזמה, להיות פוזיטיביים, לא מתגוננים, להתארגן ולנהל את המאבק מעמדה של כוח. כידוע לכל - ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה. גם טיפול ראוי בליקויים בקיבוץ עוזר...

 

יש לנו כוח ואסור לפחד. אסור להיכנע לאיומים. צריך לחשוף אותם. החיים השיתופיים שלנו אינם רעים כלל. אם יש ליקויים הם נובעים מסיבות אחרות, לא מעצם היותנו שיתופיים. קרוב לוודאי שהם תוצאה של ניהול גרוע או טעויות בניהול. המעבר לדיפרנציאלי לא פותר את הבעיות, ואם הוא פותר כמה, נוצרות חדשות במקומן, שהרי בשינוי יש מיעוט שמרוויח ורוב שמפסיד. כשיתופיים, יש לנו מסר, ערכים, איננו חייבים להיכנע לחיים שבמרכזם הסגידה לעוד ממון אישי.

 

את כל זה אפשר להסביר, באסרטיביות, במרץ, מיד בהתחלה. אסור להירדם בשמירה! זה עוזר. החברים אינם מטומטמים.

***

בחצרים מקווים עכשיו להמרצת הטיפול במה שדורש שינוי, להשלמת המבקשים שינוי עם היותנו קיבוץ שיתופי, ולשותפות של כ-ולם במאמץ לשיפור החיים בקיבוץ.

 

מתוך "במקום" מס' 12

נכתב בתאריך
10/2/2010הרשמה לניוזלטר שלנו