עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

צדיק באמונתו יחיה - לכידותה וחוסנה של החברה כמידת יכולת חבריה להגיע להסכמות על ערכי הליבה המשותפים שלהם

צדיק באמונתו יחיה

מאת אלישע שפירא

 

לכידותה וחוסנה של החברה כמידת יכולת חבריה להגיע להסכמות על ערכי הליבה המשותפים שלהם, ובתוכם על מה שהוא בבחינת "ייהרג ובל יעבור" עבורם

 

בערב שבועות האחרון התאספנו ל"תיקון ליל שבועות". בהנחייתה המצוינת של שגית מור, התעמקנו בדרשה תלמודית של אחד רבי שמלאי. המדרש מוביל אותנו ממעמד הר סיני וקבלת עול תרי"ג מצוות, בדרך של צמצום המצוות הרבות לאלו שכל השאר עומדות עליהן, עד שהוא מעמיד את כולן על משפט אחד מדברי הנביא חבקוק: "צדיק באמונתו יחיה".

 

כל כך פשוט בקריאה ראשונה וכה חמקמק ונתון לפרשנויות שונות, כמעט נוגדות, בקריאה מעמיקה. אי אפשר שלא לשאול למה התכוון הנביא חבקוק במאמר זה? מה רצה לומר לנו רבי שמלאי באמצעות דבריו של חבקוק? ומה מצאה שגית להביא דווקא דרשה זו לדון בה בתיקון ליל שבועות שלנו? להם הפתרונות. אנחנו, קומץ מתקני ליל שבועות בעין השופט, פירשנו וגזרנו משלוש המילים התמציתיות של חבקוק משמעויות שונות. לארבע מהן נידרש כאן:

 

קיים מצוות וחיה... תורת ישראל היא קיום מצוות וקיום המצוות הוא תנאי לחיים. מי שמקיים את אמונתו ומקפיד על תרי"ג מצוות, הוא שיחיה. הסיכוי לשרוד בעולמנו, עולם של קשיים ושל רדיפות, טמון בקיום המצוות, כפי שניתנו למשה במעמד הר סיני וכפי שהוא העבירן לעם ישראל, וכפי שממשיכים למוסרן מדור לדור.

 

חיה על פי אמונתך... צדיק הוא מי שמגשים את ערכיו בחיים הממשיים. מי שחי חיי אמת. אמת במובן זה שאין אחד בפיו ואחד בלבבו . מי שמעשיו כדבריו ודבריו כמעשיו. הגשמה על פי הפירוש "השומרי". ההגשמה האישית כערך עליון. היה אדם מגשים!

 

"איש איש באמונתו יחיה"... כל אחד על פי דעתו ובחירתו. אין נכון יותר ואין צודק יותר, לכל אחד הצדק שלו. מתאים מאוד לרוח המודרנה, לרוח הליברלית. אך האם באמת אין הבדל בין מדכא ללוחם חופש? אין הבדל בין מחרחר ריב ומדון לרודף שלום? אם הולכים עם הפירוש הזה עד הסוף אפשר להגיע למסקנות מפלצתיות. הרי לכם דוגמה אחת להמחשה: בנאום שנשא מפקד גדודי הנוער ההיטלראי, לפני הנערים שהוטלו לקרבות בשלהי מלחמת העולם השנייה, אמר להם המפקד: "היו חזקים וזכרו את הערכים שעבורם יצאנו למלחמה הצודקת". סוף ציטוט נאומו של מפקד חיל הנערים הנאציים.

 

"וחייתם בה"... היה בעל אמונה וחיה בה. אנחנו אמורים כנראה לחיות תמיד במתח שבין "ייהרג ובל יעבור" ל"וחייתם בה". ככתוב: "ושמרתם את חוקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" (ויקרא פרק י"ח). זו התגלמות תפישת העולם של "גם וגם". היה בעל אמונה וזכור שהאמונה מתקיימת בתוך החיים ולמען החיים. יש לקיים את המצוות ויש לחיות. פירוש זה הוא היותר קרוב ללבי.

 

***

חסרה בדברי חבקוק ובמדרשו של רבי שמלאי התייחסות ישירה ומפורשת להוויה החברתית. התייחסות למכלול הערכים, ההסכמות והנהלים המסדירים את היחסים בין בני האדם בחברה. למה שקוראים היום במקומותינו "אורחות החיים". בלשונו של הנביא חבקוק נכון היה לומר: "חברה צודקת באמונתה תחיה". חברה כזו אינה אמורה להיות פרוצה לכל רוח בשם "חופש הפרט" של חבריה (להבדיל מ"חירותם", הכוללת תמיד גם אחריות חברתית). חברה כזו אינה יכולה להתקיים רק מכוח עיקרון הפלורליזם. נחוצות לה גם הסכמות משותפות.

 

 בין שהן הסכמות מתוך בחירה חופשית, בקהילות וולונטריות, דוגמת הקיבוץ, ובין שאלה החוקים והכללים הנקבעים במערכות הדמוקרטיות של המדינה, אי אפשר לקיים חיי ציבור ללא הסכמות. לכידותה וחוסנה של החברה כמידת יכולת חבריה להגיע להסכמות על ערכי הליבה המשותפים שלהם, ובתוכם על מה שהוא בבחינת "ייהרג ובל יעבור" עבורם. היצירתיות, הדינאמיות והגמישות בהתאמת אורחותיה למציאות ולצרכים השונים והמשתנים של חבריה, הם המאפשרים לקיים בה את הציווי: "וחייתם בה". הצירוף של שניהם הוא שעשוי להבטיח את רציפות הדורות ואת יכולתה של החברה להתקיים לאורך זמן. ברוח זו אפשר לקרוא את דבריו היפים של הושע (פרק ב') "וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים".

 

למאיר (יודקס) תלמי ז"ל ממשמר העמק הייתה עצה חכמה למי שממלא תפקיד ציבורי: "היה מבית שמאי בכל הנוגע לערכיך והיה מבית הלל ביחסיך עם האנשים".

 

למאמרים של אלישע שפירא

נכתב בתאריך
23/6/2009הרשמה לניוזלטר שלנו