עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

שיתופי–חדשני - במבחן ההתפרנסות אני עשוי להרוויח מההפרטה; במבחן של חיים בחברה ערכית, מוסרית וצודקת - אפסיד הרבה יותר

שיתופי – חדשני

מי יפסיד מהפרטה? במבחן ההתפרנסות האישית אני עשוי להרוויח בגדול מהפרטה; במבחן של שותפות בחברה המציגה חלופה ערכית, מוסרית וצודקת לחוליי החברה הישראלית, אפסיד הרבה יותר

אורי הייטנר - 7.12.2008

 

משפט ששמעתי לא פעם מצד חברים באורטל: "אישית, אני ארוויח מהפרטה. אבל אני מתנגד לה מסיבות קיבוציות / אידאולוגיות".

 

הכוונה בדברים הללו רצויה וראויה, אך מדובר במשפט בעייתי ממספר טעמים. ראשית, הוא מצטייר כעמדה פטרונית, של מי שמוכן להפסיד למען האחרים. שנית, משפט זה עלול להצטייר כאמירה קורבנית. שלישית, איני מאמין בשותפות בין מרוויחים למפסידים. אני מאמין ששותפות אמיתית היא שותפות סינרגטית, שותפות בין מרוויחים. אני מניח שאדם לא יתמיד לאורך זמן בשותפות שהוא מפסיד ממנה. רביעית, המשפט הזה מבטא גישה הנכנעת לשיח הרכושני, על פיו רווחיו והפסדיו של אדם נמדדים ברווחיו או הפסדיו הכספיים. גישה זו מנוגדת לדרך הקיבוץ.

 

במבחן ההתפרנסות האישית והמשפחתית שלי, אני יכול לטעון שאני עשוי להרוויח בגדול מהפרטה. ואכן, אני עשוי להרוויח כסף. אבל אילו הכסף היה מטרתי בחיים, יש להניח שלא הייתי בוחר בדרך הקיבוצית ולא הייתי בונה את חיי באורטל. אני באורטל כדי להרוויח דברים אחרים לגמרי.

 

את הרווחים אותם אני מרוויח בקיבוץ השיתופי, שהם גדולים לאין ערוך מכסף ומרכוש, אני אפסיד אם תהיה באורטל, חלילה, הפרטה.

 

בהפרטה, אני עלול להפסיד את הזכות הגדולה להיות שותף לחברה שאינה נסחפת בזרם, ומציגה חלופה ערכית, מוסרית וצודקת לחליי החברה הישראלית.

 

אני עלול להפסיד את הזכות הגדולה להשתייך לחברה שוויונית, שאין שוויונית ממנה, בתקופה שבה יש לישראל הכבוד המפוקפק להיות המדינה המובילה בפערים הסוציו-אקונומיים בעולם המפותח.

 

שעה שבקיבוצים סביבנו, חברים עובדים ויצרניים נאלצים לקבל באמצעות מחלקת הרווחה הנחה בגובה 90% למסגרת חוגי יום חינוך ארוך בבית הספר בעוד חבריהם, שכניהם, שותפיהם לשעבר, בונים ומרחיבים עוד ועוד, יש לי הזכות להיות באי של סולידריות חברתית ושותפות. את הזכות הגדולה הזאת אני עלול להפסיד אם נופרט.

 

אני עלול להפסיד גם את ההשתייכות לחברה שפרי המאמץ של חבריה אינו מיועד להתעשרותם האישית, אלא לרווחת כלל החברים והשותפים; ביטוי לערכי חברות וערבות הדדית.

 

אני עלול להפסיד את השייכות לחברה המחזיקה לאורך שנים רבות מערכת חינוך ברמה גבוהה, בערכיות גבוהה, מערכת שאין דומה לה באזור כולו, ואין מצב שניתן יהיה לקיימה כמו שהיא במקרה של הפרטה. חשוב לי שילדיי יתחנכו במערכת כזאת, ואין לי כל רצון וחשק שהם יפסידו זאת.

 

אני עלול להפסיד את השותפות בחברת רווחה, הנותנת מענה אמיתי, צודק ומתקדם לצרכים המיוחדים של הילדים והנוער, שעלולים להקשות על הצלחתם להיבנות כבוגרים עצמאיים, ולצרכי הבריאות והרווחה של חבריה.

 

אני עלול להפסיד את היכולת להיות שותף בחיי תרבות כפי שמתקיימים באורטל, ואיש לא ישכנע אותי שגם במקרה של הפרטה הם יתקיימו באותה רמה.

 

ולכן, אם מישהו עושה בראשו טבלה של המפסידים והמרוויחים הפוטנציאליים של הפרטה – אני שייך לעמודת המפסידים בגדול.

 

למאמרים של אורי הייטנר

נכתב בתאריך
7/12/2008



הרשמה לניוזלטר שלנו