עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

בין שיתופי ל"מתחדש" - אין סיכוי ש"הקיבוץ המתחדש" יקיים כנס שנושאו "הקיבוץ והחברה הישראלית", כפי שמקיים המטה השיתופי. "המתחדשים" בתנועה מחקים במ

"בין שיתופי ל"מתחדש
מאת פלג מור, 9.5.2007
לכנס...

אין סיכוי ש"הקיבוץ המתחדש" יקיים כנס שנושאו "הקיבוץ והחברה הישראלית", כפי שמקיים המטה השיתופי. "המתחדשים" בתנועה מחקים במידה רבה את המתרחש בסביבה החיצונית ואין להם עניין להשפיע עליה


כבר נכחתי בעבר בכנס שנושאו היה בדיוק זה -  "הקיבוץ והחברה הישראלית".  אז, לפני שנים רבות,  היינו נערים בחטיבת בני הקיבוץ המאוחד. מהכנס ההוא אני זוכר את העיקר - את בנות הקיבוץ שהשתתפו; מה שדובר בשוליים על הקיבוץ והחברה הישראלית, כבר שכחתי.

בין שני כנסים אלו, שהגדרתם זהה, האם השתנה הכל?  האם כלום לא השתנה? רבות השתנה ויחד עם זה נשאר אותו דבר?

הקיבוץ, מעמדו ירד מאד. החומות, שפעם היו מובנות מאליהן בינו לבין סביבתו החיצונית, טושטשו.  הביטחון בצדקת הדרך פחת. גם החברה הישראלית השתנתה מאד וזהותה הקולקטיבית נמסה במידה רבה.  הקיבוץ נשאר בלא בעלי ברית כמו ההסתדרות ומפלגת העבודה, ובלא אחיזה ממשית אצל מישהו משבטי ישראל החדשים: עולים, ערבים, חרדים אשכנזים וספרדיים, שכונות ועיירות פיתוח, הדתיים הלאומיים, המעמד הבינוני האשכנזי ברובו.. אף אחד מאלה אינו מחפש היום את קירבתו של הקיבוץ ואינו מייחל לעצמו להיות מושפע ממנו. כמעט אצל כולם הזהות הישראלית, שהקיבוץ מזוהה איתה מאד, איננה יותר המרכיב הראשוני בהגדרתם העצמית. כל אלו שינויים שחלו מאז הכנס ההוא.

מהגדרת הכנס הנוכחי ונושאי הדיון בו עולה מה שלא השתנה - תפיסת הקיבוץ את עצמו כחלק משפיע וחשוב בחברה הישראלית, כמי שיש לו מסר להעביר לחברה זו על ערכים כשוויון, שותפות ודמוקרטיה. ואולם מהפכת ההפרטה וההפרדה לא פסחה כידוע גם על התנועה הקיבוצית. גם התנועה הקיבוצית נפרדה. חלקה הגדול  פנה לדרך אחרת שעיקרה המעטת דמותו של הקיבוץ והייחוד שבו ולמעשה פירוק המסגרת השיתופית והזנחת השאיפה לשוויון.

מדובר בשינוי גדול שחל בין שני הכנסים  - אז היה עולם קיבוצי אחד. היום הזרם השיתופי מבקש להנחיל את ערכי הקיבוץ הפנימיים לחברה הסובבת אותו; הזרם המתחדש שואף להכניס לתוך הקיבוץ את נוהלי החיים שקלט מחוץ לו.

***

באתר זה נשמעה כבר טענה כלפי יושרו של המטה השיתופי ואמינותה של הגדרת הכנס שהוא עורך.  מההגדרה 'הקיבוץ והחברה הישראלית' עולה, כך נטען, שהמט"ש הוא הקיבוץ ואין אחר.

אני מבקש לומר, לא שזה ממש חדש, שצידי הפנים והחוץ של הקיבוץ השיתופי משלימים זה את זה - שכשם שהקיבוץ השיתופי אינו משאיר מאחור איש מחבריו ונזקקיו, לכולם - יהיה מצבם אשר יהיה - הוא דואג, כך יחסו אל החברה הישראלית הסובבת. יש לו מה לומר על הפקרת החלשים בתוכה, על שוויון הזדמנויות בחינוך, על מצב המיעוטים, על הפרטת נכסי הלאום...

בקיבוץ השיתופי נותקה התמורה מהתרומה מתוך הכרה ששוויון ערך האדם מחייב שרווחתו הכלכלית הבסיסית לא תהיה תלויה בכושר פרנסתו. לכן מקיים הקיבוץ את אותה רמת חיים גם עבור חבריו שהם משפחות חד הוריות, חולים וחסרי יכולת פרנסה, פנסיונרים שעבדו בעבר ועוד.. הוא מנסה להשפיע בכיוון זה על החברה הישראלית בכלל. הדבר עולה גם מהתפיסה שיש חברה אנושית, לא רק פרטים, ומותר לנסות להשפיע עליה.

לא במקרה לא שמענו ולא נשמע בעתיד על כנס דומה שיערוך המטה המתחדש.  זרם זה בתנועה מחקה במידה רבה את המתרחש בסביבתו החיצונית ואין לו עניין להשפיע עליה. בנוסף, הוא מעלה את הפרט ומעמדו לדרגת עיקר ולא נרתע גם מעדויות שהדבר משפיע לרעה, עד כדי הרס, על הרקמה החברתית.


נכתב בתאריך
9/5/2007הרשמה לניוזלטר שלנו