עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

הכנס השנתי של הקיבוצים השיתופיים - נתונים על הקיבוצים השיתופיים
הכנס השנתי של הקיבוצים השיתופיים
10.5.2007
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418  פקס:03-6925417


 

ביום חמישי 10.5.2007 יתקיים בקיבוץ משמר העמק הכנס השנתי של הקיבוצים השיתופיים, בהשתתפות כ 300 נציגים מהקיבוצים, מתנועות הבוגרים של תנועות הנוער ומהקבוצות השיתופיות. הכנס יעסוק הפעם בקיבוץ ובחברה הישראלית והדיונים בו יוקדשו לנושאים המעסיקים את הקיבוצים ואת החברה הישראלית כולה.

 

נושאי הדיונים בחוגים יהיו:

·         שוויון וערבות הדדית  - סולידאריות מול קפיטליזם דורסני.

·         שותפות וקואופרציה – בעלות משותפת מול הפרטות ומכירת חיסול.

·         קרקעות והתיישבות – לעובדה ולשומרה או למסחרה ולאבדה.

·         ניהול שלטון ומוסר – ניהול משתף ודמוקרטי מול שרירות לב ושחיתות.

·         חינוך והשכלה בישראל – שוויון הזדמנויות מול הנצחת פערים.

 

בנוסף יתקיימו דיונים שיוקדשו לנושאים פנמיים של הקיבוצים:

·         חינוך ברוח שיתופית.

·         עבודה ופרנסה.

·         סיוע הדדי בתנועה הקיבוצית.

·         ביטחון (סוציאלי) של הפרט.

 

הקיבוצים השיתופיים על פי נתוני שנתון התנועה הקיבוצית מס' 4:

  • 90 קיבוצים המהווים 33% מכלל הקיבוצים הם שיתופיים.
  • מספר החברים בקיבוצים השיתופיים הוא 25,500 המהווים 45% מכלל חברי הקיבוצים.
  • מתוך 277 מפעלי התעשייה הקיבוצית, 113 מפעלים נמצאים בקיבוצים השיתופיים.
  • סך מכירותיהם של מפעלי הקיבוצים השיתופים 13 מליארד ש"ח, המהווים 52% מסך מכירות התעשייה הקיבוצית (ללא המפעלים האזוריים).
  • הרווח התפעולי המצרפי של המפעלים בקיבוצים השיתופיים 1.3 מליארד ש"ח,המהווה 59.3% מהרווח התפעולי של כלל מפעלי הקיבוצים.
  • 4,599 חברים עובדים במפעלי הקיבוצים השיתופיים, כ 53% מכלל חברי הקיבוצים העובדים במפעלי התעשייה הקיבוצית.

רוב גדול של הקיבוצים השיתופיים מקיימים פעילות תרבותית ענפה וחוגגים ביחד את כל חגי ישראל. יותר מ 85% ממלאי התפקידים החברתיים והכלכליים בקיבוצים השיתופיים הם חברי הקיבוצים.

 

בכל הקיבוצים השיתופיים מתקיימת ערבות הדדית מקיפה, הכוללת אחריות מלאה של הקיבוץ לחינוך, לבריאות ולסיעוד. הוצאות הקיום והתקציבים האישיים מתחלקים על פי הצרכים, גודל המשפחה, צרכים מיוחדים וכו'.  

 


לפירוט ניירות העמדה של החוגים - הקליקו כאן

 


נכתב בתאריך
20/1/2008הרשמה לניוזלטר שלנו