עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

האופציה הקואופרטיבית - גם לאחר המשבר וההתפלגות לשיתופיים ודיפרנציאליים, נחוץ לתנועה הקיבוצית מכנה משותף מלהיב ומעורר, שהוא מעבר להבטחת שכר

האופציה הקואופרטיבית
מאת אלישע שפירא, 27.2.2007
לאתר מונדרגון

גם לאחר המשבר וההתפלגות לשיתופיים ודיפרנציאליים, נחוץ לתנועה הקיבוצית  מכנה משותף מלהיב ומעורר, שהוא מעבר להבטחת שכר המינימום הנהוג במשק


לפני ימים אחדים פנה מרשם האגודות השיתופיות, לכל הקיבוצים, להגדיר את עצמם תוך שלושים יום, האם הם שיתופיים או דיפרנציאליים. דרישה זו הגיעה באיחור רב, בעקבות החלטות "ועדת הסיווג" הממלכתית, שקבעה שני סיווגים אפשריים לקיבוצים. בין שאר החלטותיה, קבעה ועדת הסיווג את המכנה המשותף (לכאורה) החדש, לכל מי שיירצה להמשיך להיקרא קיבוץ.

בין שהתכוונה לכך ובין שלא התכוונה, קבעה הוועדה כי "שכר המינימום" הנהוג במשק, יהיה התנאי ההכרחי להיקרא קיבוץ ולהשתייך לתנועה הקיבוצית. מי ששרד את "מסלול המכשולים" של ניסוחי התקנות החדשות, ייווכח כי גם על הקיבוצים הדיפרנציאליים מוטלת החובה להמשיך לקיים ערבות הדדית, כזו שתקיף את הקשישים, את בעלי הצרכים המיוחדים, ואת חבריהם שאינם מצליחים להשתכר ברמה סבירה.

על פי אותה ההגדרה, הרף התחתון הוא שכר המינימום שיהיה נהוג במשק הישראלי בכל זמן. חשוב, אבל דל. לתנועה הקיבוצית, גם לאחר המשבר וההתפלגות בין קיבוצים שיתופיים ודיפרנציאליים, נחוץ מכנה משותף מלכד ומשתף. מכנה משותף מלהיב ומעורר, מעבר להבטחת שכר המינימום הנהוג במשק. מכנה משותף שיאפר לתנועה לטפח עזרה וסיוע הדדי בין קיבוציה, ויהיה בסיס סביר לפעולתה כלפי פנים וכלפי חוץ.

 

ככה זה בקואופרציה הבינלאומית

מפתיע עד כמה מתאימים העקרונות שנקבעו כבסיס לחברות בברית הקואופרציה הבינלאומית, כבסיס ומכנה משותף לתנועה הקיבוצית הפלורליסטית, כפי שהיא היום. כדי להביא דברים בשם אומרם (כותבם) ולא להסתכן בהטעיה, בחרתי להציג את העקרונות, כמעט כפי שהתקבלו בועידת הקואופרציה הבינלאומית, בהתאמות מזעריות לשפה ולמציאות המוכרת לנו. 

 

ערכי היסוד:

יסוד מסד לקואופרציה (ולקיבוץ? א.ש.) הם ערכי האחריות ההדדית, העזרה ההדדית, הדמוקרטיה, שוויון ערך האדם, הצדק החברתי והסולידאריות, היושר, הפתיחות, הדאגה לזולת והאחריות הכלל-חברתית.

 

העקרונות:

חברות וולונטרית ופתוחה

הקואופרטיבים הם ארגונים וולונטריים הפתוחים לכל אדם היכול להפיק תועלת מעשייתם והנכון לקבל על עצמו את החובות הכרוכות בחברות בהם, וזאת ללא כל אפליה הנובעת מהבדלי מין, מצב חברתי, גזע, דת, לאום או דעה פוליטית.

 

ניהול דמוקרטי על ידי החברים

הקואופרטיבים הם ארגונים דמוקרטיים המנוהלים על ידי חבריהם, המשתתפים באופן פעיל בקבלת ההחלטות ובקביעת המדיניות. חברים וחברות הנבחרים לתפקידי ניהול בקואופרטיבים חייבים בדיווח תקופתי לכלל החברים. כל החברים הם בעלי זכות הכרעה שווה, ז.א. לכל אחד קול אחד. גם הקואופרטיבים האזוריים, הארציים והבינלאומיים (בהם החברים הם קואופרטיבים, דוגמת הארגונים האזוריים והארציים שלנו א.ש.) מאורגנים בצורה ודמוקרטית הולמת.

 

ההשתתפות הכלכלית של החברים

חברי הקואופרטיב תורמים להונו על פי כללים הוגנים, המוסכמים ביניהם (מתייחס למניית היסוד שהחבר משקיע בהצטרפותו לקואופרטיב א.ש.). הון זה הוא בשליטתם הדמוקרטית. הון הקואופרטיב הוא רכושם המשותף של כלל החברים ואינו ניתן לחלוקה ביניהם. ברוב המקרים חברי הקואופרטיב יקבלו תשלומי ריבית זעירים על ההון שהשקיעו בקואופרטיב, כדמי חברות בו. החברים הם המחליטים על השימושים והיעדים של רווחי הקואופרטיב, כדלקמן: פיתוח הקואופרטיב (בעדיפות ראשונה), בונוס לחברים, קידום פעילויות ויעודים אחרים עליהם יחליטו חברי הקואופרטיב.

 

עצמאות ואוטונומיה

הקואופרטיבים הם ארגונים עצמאיים הפועלים לחיזוק העזרה ההדדית בין חבריהם במסגרת שהיא בשליטתם הדמוקרטית. אם וכאשר משתפים הקואופרטיבים פעולה עם ארגונים או מוסדות אחרים, כולל מוסדות המדינה, או כאשר הם מגייסים הון ממקורות חיצוניים, הם עושים זאת כך שיובטחו המשך השליטה הדמוקרטית של החברים ועצמאותו של הקואופרטיב.

 

חינוך, הכשרה ומידע

הקואופרטיבים מעניקים הכשרה, הדרכה וחנוך לחבריהם, למנהיגיהם הנבחרים, למנהליהם ולעובדים המועסקים על ידם, על מנת לחזק את תרומתם לקיומו ולהתפתחותו של הקואופרטיב. כמו כן הם עוסקים בהסברה ותיעוד, עבור הציבור הרחב, קובעי המדיניות והדור הצעיר, אודות ייחודם, תרומתם ויתרונותיהם של הקואופרטיבים והקואופרציה בכלל.

 

שיתוף פעולה בין קואופרטיבים

הקואופרטיבים משרתים את חבריהם ביעילות מרבית ומחזקים את התנועה הקואופרטיבית, בדרך של שיתוף פעולה במערכות המקומיות, הארציות, האזוריות והבינלאומיות.

 

מחויבות לקהילה

הקואופרטיבים פועלים לקידום פיתוח אנושי בר-קיימא בקהילותיהם ובחברתם, בצורות ובדרכים עליהן החליטו חבריהם. (תרומה לחברה הכללית, החוץ קיבוצית א.ש.).

***

מה דעתכם, מתאים לנו? בוודאי שאלו עקרונות רחבים יותר, מקיפים ועמוקים יותר, מהבטחת שכר מינימום. אלו אינם כל עקרונותיו של הקיבוץ השיתופי, אך הם יפים וטובים כבסיס ומכנה משותף לכלל התנועה הקיבוצית. אולי תהיה זו "תעודת הזהות" החדשה של התנועה הקיבוצית?

כדאי לחשוב על זה.


 


נכתב בתאריך
28/2/2007הרשמה לניוזלטר שלנו