עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

שעטנז - ההרחבה הקהילתית, שהיא לעתים קרש הצלה של יישובים מזדקנים רבים, עלולה להיות ארון הקבורה של קיבוץ שיתופי. החיבור בין השניים הוא שעטנז

שיתופי-חדשני / אורי הייטנר
שעטנז
30.1.2007

ראשי > אידיאלי

 

 

 

 

ההרחבה הקהילתית, שהיא לעתים קרש הצלה של יישובים מזדקנים רבים, עלולה להיות ארון הקבורה של קיבוץ שיתופי. החיבור בין השניים הוא שעטנז


לישיבה האחרונה של פורום מזכירי היישובים בגולן, הופיעו פנים חדשות. נציגה חדשה למרום גולן, יו"ר הוועד המוניציפאלי של היישוב, שהינה מתיישבת חדשה בהרחבה הקהילתית. גם נציג מרום גולן למליאת המועצה הוא תושב ההרחבה.

 

זה נפלא בעיניי. זו התגלמות ההצלחה של ההרחבה הקהילתית במרום גולן. ובכלל, ההרחבות הקהילתיות בגולן, ברובן הגדול, הן סיפור הצלחה. יישובים מזדקנים, שבניהם עזבו ולא חזרו, שבתי הילדים שלהם נסגרו, התמלאו בחיים חדשים. הם שוקקי חיים, על מדשאותיהם שוב מתרוצצים ילדים, בתי הילדים נפתחים, בנים חוזרים ליישוב, כשהם רואים שאין הוא הופך לבית אבות.

 

ההרחבות הקהילתיות הן הדבר הטוב ביותר שקרה בגולן בשנים האחרונות. ואף על פי כן, אני מתנגד להרחבה קהילתית באורטל. מתנגד בתוקף. מדוע? כיוון שאורטל הוא הקיבוץ השיתופי היחיד בגולן. כלומר, אורטל הוא הקיבוץ היחיד בגולן (יישוב שאינו שיתופי אינו באמת קיבוץ, גם אם כך כתוב בתעודת הלידה שלו). יש דברים רבים המתאימים באותה מידה לקהילה שיתופית ולקהילה שאינה שיתופית. אך לא כל דבר המתאים למושב או לקיבוץ מופרט, מתאים לקיבוץ. במקרה זה, של ההרחבות הקהילתיות, קרש ההצלה של יישובים רבים עלול להיות ארון הקבורה של הקיבוץ השיתופי.

 

מדוע? מדוע קיבוץ שיתופי אינו יכול להקים לצדו הרחבה קהילתית, לשמור על ייחוד החברה השיתופית, אך ליהנות מהיתרונות של ההרחבה – הגדלת היישוב, מילוי שכבות גיל בבתי הילדים ועוד.

 

תיאורטית, הדבר יתכן. אם קומונות שיתופיות מסוגלות לחיות בעיר, קל וחומר שקיבוץ שיתופי יתקיים בתום יישוב גדול ומגוון באורחות חייו.

***

מעשית, חיבור של קיבוץ שיתופי והרחבה קהילתית הוא שעטנז. קיימת סתירה אימננטית, מניה וביה, בייצור הכלאיים הזה. תנאי הצלחה של הרחבה קהילתית, הוא הפיכת היישוב המורחב, על חבריו הוותיקים ותושביו החדשים לקהילה אחת, תוך טשטוש מקסימאלי של ההבדלים בין שני חלקיה. זה לא פשוט, אך זה אפשרי. מרום גולן היא דוגמה להצלחה. לעומת זאת, לקיבוץ שיתופי שיחליט על הרחבה קהילתית, יש אינטרס עליון, קיומי, במניעת ההיטמעות הזאת, כדי לשמור על צביונו הייחודי. אם הקיבוץ ישמור על הייחוד, הוא לא יוכל להפוך לקהילה אחת עם המצטרפים החדשים, ובכך הוא זורע את הזרע לכישלון המהלך. אם הוא יהפוך לקהילה אחת, הוא לא יוכל לשמור על שיתופיותו. לכן, אין מנוס מבחירה בין קיבוץ שיתופי להרחבה קהילתית.

 

ככל הידוע לי, יראון הוא הקיבוץ השיתופי היחיד שהחליט על הרחבה קהילתית, אך טרם נוצרה בו מציאות אמפירית של קיום השכונה בקיבוץ, ולכן אין עדיין מסקנות מכך.

 

בקרוב, יתקיים בקיבוצי, אורטל, דיון יסודי על הנושא. בין החברים נטוש ויכוח חריף בסוגיה. מרבית המעוניינים בהרחבה קהילתית, כדי להתמודד עם הקשיים הדמוגראפיים של אורטל, מאמינים שניתן לשמור על אורטל כקיבוץ שיתופי שיש בו שכונה קהילתית. אני סבור שזו משימה כמעט בלתי אפשרית, ושהרחבה קהילתית תהווה איום קיומי על הקיבוץ השיתופי. אם תתבצע ההכלאה הזו, מה יהיה ה"אנחנו" הקולקטיבי של חברי אורטל. היום תעודת הזהות שלנו ברורה. מי אנחנו? קיבוץ שיתופי בגולן. אם תהיה באורטל הרחבה קהילתית, מה יהיה ה"אנחנו" שלנו? האם ה"אנחנו" יהיה הקיבוץ השיתופי? אם כן, תהיה זו הדרה של ההרחבה, ומתכון למלחמות עולם בתוך היישוב. האם ה"אנחנו" יכלול את כל התושבים, זו עלולה להיות תחילת הקץ של הקיבוץ השיתופי.

 

מה אעשה אם עמדתי לא תתקבל ויוחלט על הרחבה קהילתית? במקרה כזה, אנסה להיות בין המרבעים את המעגל, ומנסים למצוא דרכים מקוריות ויצירתיות שתאפשרנה לקיבוץ השיתופי לשמור על צביונו ולהבטיח את קיומו לדורות, מבלי להדיר את התושבים הקהילתיים מן הקהילה. אך חוששני שהסיכוי למצוא את הדרך לכך קלוש. אם דעתי תתקבל, לעומת זאת, אנסה לפעול לתנופת קליטה שיתופית רחבה. מעבר לחשיבות הקליטה כפי שהיתה בעבר והינה בהווה, היום היא עשויה לתת מענה שיתופי למצוקות הדמוגרפיות, ובכך למנוע חזרה לרעיון ההרחבה הקהילתית מידי שנתיים.נכתב בתאריך
3/2/2007הרשמה לניוזלטר שלנו