עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

אולי פריצת דרך - הכנס השנתי של הזרם השיתופי דמה לכל כנס: הרצאות, מופע, חוגי דיון וסיכומים. רק שהפעם היה קצת יותר מכל דבר. סיכום אופטימי למדי

אולי פריצת דרך
מאת אלי ברמן, 20.5.2006
במליאת הפתיחה

 

הכנס השנתי של הזרם השיתופי דמה לכל כנס: הרצאות, מופע, חוגי דיון וסיכומים.

רק שהפעם היה קצת יותר מכל דבר.

סיכום אופטימי למדי


כ- 220  איש, בכללם צעירים רבים לובשי חולצות כחולות של תנועות הנוער, השתתפו ביום רביעי, 17.5.06, בכנס השנתי השביעי של הזרם והמעגל השיתופי, שהתקיים השנה בקיבוץ בארי, המציין  60 להיווסדו.

עירית גילה (לביא), המנחה במושב הפתיחה, קראה דברים מכתבי ברל, על שמו קרוי קיבוץ בארי. צבי אלון, מזכיר הקיבוץ, ציין בדברי ברכתו את השגיו של הקיבוץ בחומר וברוח, ואמר כי למרות השינויים שנידונים, הקיבוץ שומר על שיתופיות.

ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן, בהרצאה מעניינת בנושא "צמיחה וסולידריות בחברה הישראלית", קבע כי הקיבוץ הוא המדחום של החברה הישראלית. לדבריו, גורל הציונות ייקבע עפ"י 5 משתנים: הדמוקרטיה, הבסיס הטכנולוגי, המשטר, המנהיגות והערכים.

"התנועה הקיבוצית, המייפלאואר של החברה הישראלית, חייבת לשמור על ערכיה. בלי ערכים אלה, שיוקרנו לחברה בישראל, תאבד המדינה את טעם הקיום שלה", אמר ברוורמן.

לאחר הופעה מרגשת של חבורת הזמר של בארי, בניצוחו של יוני שחם (גבים) וסרטון משעשע של ערן אבני (בארי), בירך וולוולה את באי הכנס,  וציין את ההצלחה בגיוס חברים שיתופיים למזכירות התנועה (עמרי כנען, עמיקם אוסם, דורון סט). הוא שמח על כך שהזרם השיתופי עובר סוף-סוף לבית התנועה הקיבוצית בליאונרדו, ואין זה שינוי טכני בלבד, ועל הקמת צוות לטיפול בפערים, שאותו מרכז עמרי כנען.

אמרי רון, הרכז המסיים של הזרם השיתופי, דיווח על פעילות הזרם בין כנס לכנס, והודה לפעילים בזרם ובמעגל ולבאי הכנס. בדבריו הדגיש את הצורך לבנות תנועה קיבוצית פלורליסטית, שתיתן לגיטימציה מלאה ואמצעים נאותים לפעילות העניפה של "הקיבוץ השיתופי". אמרי סקר את פעילויות ההסברה של הזרם, וסיפר על המפגשים עם הרשויות החיצוניות השונות ומשרדי הממשלה, בהם חשנו ביחס החם והאוהד כלפי הקיבוצים השיתופיים.

לאחר המושב הראשון התחלקו המשתתפים לשבע קבוצות-דיון, שעסקו בערכי הליבה של הקיבוץ.

בחוגי הדיון היתה השתתפות רבה, והם התנהלו באווירה רצינית.  בלטו בחוגים הן לובשי החולצות הכחולות והן בעלי תפקידים (רכזי משק, גזברים ומזכירים).

 

 


להלן המלצות חוגי הדיון: 

ערבות הדדית

  

 

1.      הערבות ההדדית הנה הליבה של הקיבוץ.

 

2.      יש צורך לדון במשוואה:  חבר – ערבות הדדית – קיבוץ

 

3.      הזרם והמעגל השיתופי יובילו דיון במרכיבים השונים של ערבות הדדית ובהבחנה בין:

 

חיוני  – הרצוי – "המותרות"

 

4.      על הזרם והמעגל השיתופי להניע מהלך של למידה ויישום העקרונות של הערבות ההדדית ולברר את בסיס השיתוף כחלק מהתהליך להעמקת הערבות ההדדית

 

5.      המלצה להקים צוות בזרם השיתופי שידון בדרכי עזרה לקיבוצים דיפרנציאליים ולחבריהם, בקיום הערבות ההדדית.

 

6.      החוג תומך בהצעת ניר עוז, ברוח הערבות ההדדית בין הקיבוצים, הקוראת לאימוץ קיבוצים שיתופיים "חלשים" ע"י קיבוצים שיתופיים "חזקים".

 

 

עבודה ופרנסה

 

מתוך הנקודות והנושאים שעלו בדיון, אנו מעלים את עיקרי הדברים:

 

1.      אנחנו רואים את תפקיד המנהיגות בקיבוץ, כמי שאמון על שמירת הנורמות הציבוריות  ובהן מוסר העבודה והמוטיבציה לעבודה.

 

2.      חייב להיות איזון סביר והוגן בין  התרומה הערכית לבין התרומה הכספית  של  החבר לכלל.

 

3.      חייב להתקיים דיאלוג מתמיד עם החבר העובד, מתוך מטרה למקסם את היכולות שלו באירגון וליצור אצלו הנעה וסיפוק בעבודה - כל זאת בהתאמה לצרכי המערכת.

 

4.      במושג הערבות ההדדית יש להדגיש את שני הכיוונים: מחד, אחריות הכלל לפרט ומאידך, אחריות הפרט לכלל ולעצמו .

 

5.      אנו רואים צורך חיוני לבנות מערכת מקצועית תומכת עבור צוותי מש"א בקיבוצים השיתופיים, אשר תסייע לצרכים היחודיים שלהם.

 

 


דמוקרטיה וניהול משתף

 

1.      יוכנס המונח "חברה שיתופית דמוקרטית" בסיווג הקיבוץ השיתופי.

 

2.      יוקם גוף מו"פ בנושא: הדמוקרטיה הישירה, אשר יאסוף את הידע והמידע, ניסיון מצטבר מהקיבוצים, יעבד ויחקור וייצור מאגר מידע שימושי לכלל הקיבוצים.

 

3.      יוקם גוף מו"פ בנושא: הניהול המשתף אשר יאסוף את הידע והמידע, ניסיון מצטבר מהקיבוצים, יעבד ויחקור וייצור מאגר מידע שימושי לכלל הקיבוצים.

 

4.      ייבחנו כלים ודרכים לחידוש השיח הציבורי בקיבוץ תוך שימת דגש  על דיבור עם הצעירים.

 

5.      תהליכי הניהול וקבלת ההחלטות ובקרה בקיבוץ, יתקיימו תוך שמירה על כללי האתיקה, ההוגנות והשקיפות וייעשו ברמות שיתוף מקסימליות.

 

 

 

חינוך לערכי הקיבוץ בשיתוף תנועות הנוער

הזרם השיתופי והמעגל השיתופי וקיבוציהם:

 

 

1.      רואים את תנועות הנוער כגורם משמעותי בחינוך הערכי של בני הנוער בקיבוצי התנועה הקיבוצית כולה.

 

2.      קוראים לכל מערכות החינוך הקיבוציות להיעזר ולטפח את תנועות הבוגרים שצמחו מתנועות הנוער החלוציות.

 

3.      מעודדים תמיכה בהכשרה הערכית אותם מובילים המרכזים החינוכיים של תנועות הבוגרים.

 

4.      רואים במוסדות החינוכיים האזוריים, חוד חנית של החינוך הערכי והרעיוני לערכי השותפות והקיבוץ, ומתוך כך מעודדים את הקיבוצים לחבור למערכות חינוכיות אלו.

 

 


משימתיות ומעורבות

 

1.      נשמת אפה של התנועה הקיבוצית היא לקיחת משימות, תוך מעורבות בחברה הישראלית הרחבה.

 

2.      המשימות שנראו לרוב חברי החוג כראויות, הן מתוך אלו בהן עוסק אגף המשימות, כגון: חינוך, התיישבות, יחסי דתיים חילוניים והקטנת ההקצנה בין קבוצות שונות בחברה.

 

3.      על ההכרעה בדבר:

1. רשימת המשימות,

2. סדרי עדיפויות ביניהן,

3. אופני  מימושן

ליפול  במוסדות הרשמיים של התנועה, תוך דיאלוג פתוח ולא בתהליך כוחני ובלתי שקוף!

 

 


"נכסי הכלל"

 

1.      הפרטת דירות ונכסים (שיוך) נוגדת ערכים לאומיים/חברתיים/וקיבוציים

 

2.      ההצעות להפרטת נכסים ודיור נובעות מערעור הביטחון האישי בעתיד הקיבוץ והסדריו השיתופיים.

 

3.      על הזרם השיתופי לפעול להחזרת האימון בעתיד הקיבוץ וחיזוק הביטחון האישי בהמשכיותו, על ידי:

                     א.         חידוש דיונים ובירורים על ערכי היסוד של הקיבוץ השיתופי, בכל הקיבוצים במעגל השיתופי.

                     ב.         גיבוש הסדרים שיתופיים המתאימים למציאות המשתנה .

 

4.      מול החשש לאבדן הדירה יש להפעיל מערכת שתבטיח זכות החבר לדיור, על פי הוותק והצרכים.

 

5.      מול הרצון להורשה יש להעדיף מערכת שמבטיחה הורשה בכסף על פני הורשת נכסי הקיבוץ.

 

6.      מערכת כזו יכולה להתארגן תחת קרן המילואים, כקרן חיסכון מורשת.

 

7.      התקנון הרדום עשוי להוות  חלק מחיזוק תחושת הביטחון האישי .

 

8.      בחינה של "תאגיד שיכון" כתחליף ל"שיוך דירות" מול המינהל – לא זכתה לתמיכה רחבה בחוג.

 


צמיחה דמוגרפית

 

לצורך הבטחת המשך קיומם של הקיבוצים השיתופיים, יש לחתור ליצירת רצף גילאי של חברים ותושבים קבועים.

כל זאת מתוך הבנה והחלטה שהצמיחה חייבת להיתפס כאמצעי להמשך קיומה של הקהילה השיתופית ולא לחיסולה.

כל קיבוץ ייקבע את המתכונת המתאימה לו בהתאם לצרכיו.

 

דרכי פעולה:

 

  יצירת תשתית קהילתית לקליטה גם בהשקעה כספית וגם ביצירת מודעות.

 

  הכנסת אלמנט של דמי קליטה להשתתפות הנקלט בתהליך הקליטה בקיבוץ.

 

  פניה לקיבוצים חזקים לבנות בתים להשכרה בקיבוצים חסרי שיכון.

 

  לבחון פרק של תושבות לפני כניסה לשלב המועמדות.

 

 


במושב השני שולבה הרצאתו של מוקי צור (עין גב) "מגופו של עולם אל אורו ערגתי", בה קרא מוקי לא להסתפק בהסדרים ובתקנונים, אלא לחתור לאורו של העולם, אורו של הקיבוץ, שהתעמעם במשך השנים. כהרגלו שילב מוקי בהרצאתו סיפורים ואנקדוטות מתקופות שונות של הקיבוץ.

בדיון המסכם של הכנס, אותו הנחה נחום ברוכי (בארות יצחק), הביעו כל הדוברים הערכה רבה לאמרי רון, הרכז המסיים,  על פעילותו המסורה ועל מאבקו לקיום ערכי הזרם השיתופי.

יואל מרשק תיאר בדבריו את אמרי כמורה דרך, אב  רוחני ולוחם אמיץ. כן ציין כי עלינו לכנס מועצת תנועה, שתדון בחזון התנועה ובשמירה על הקיבוצים הזעירים.

ג'יימס רוזנהד ממעגל הקבוצות סיפר על פריחת הקבוצות השיתופיות החדשות, וקרא למסד הקשר שלהן עם הזרם השיתופי.

אהרון ידלין, שזכה לברכת משתתפי הכנס על הגיעו לגבורות, נשאר אופטימי – בין השאר הודות למפגש שלו עם מחנכי תנועות הנוער, בחוג הדיון על החינוך לקיבוץ.

דני זמיר קרא להגדלת משאבי הזרם כתנאי להתפתחות נוספת ולקפיצת מדרגה, ועמיקם אוסם תבע לפתח כלים לגידול הקיבוץ השיתופי.

אלישע שפירא, הרכז הנכנס, ציין כי אמרי רון "שכב על הגדר בשבילנו", והודה לחברים שאיחלו לו הצלחה בתפקידו.

בהצבעה אושר חילוף הרכזים ובחירת צוות היגוי לזרם השיתופי. הוחלט, כי סיכומי החוגים יפורסמו באתר הקיבוצים/עיתון "שווים".

משתתפי הכנס הודו לקיבוץ בארי עבור הכנסת האורחים, וציינו את הצלחתו הרבה של הכנס ואת רמתם הגבוהה של הדיונים.

 

 


החלטות על הרכב מוסדות

 

רכז הזרם השיתופי:
אלישע שפירא (עין השופט) מחליף את אמרי רון(משמר העמק) שמסיים 4 שנים בתפקיד.

 

צוות ההיגוי המצומצם:
אלישע שפירא (עין השופט); דובי הלמן (יטבתה); אלי ברמן (בארות יצחק); דגי חבויניק (זיקים); ניצן ריבלין-פלדמן (יזרעאל); עירית גילה (לביא); אהרון ידלין (חצרים); אמרי רון (משמר העמק); יניב גדיש (יבנה); חיים ילין (בארי); מריו טויב (ניר יצחק); יאיר נוי (עלומים); דוד (דדה) עמיר (גן שמואל); חייק פורת (גבע); אלית חביב (קב' הבחירה); אביבה קורין (ניר עוז).

 

צוות ההיגוי הרחב:
חברי צוות ההיגוי המצומצם + 2 חברים מכל קיבוץ

 

 

 

 

נסיים בתודה לכל מי שסייע להצלחת הכנס:

 

לקיבוץ בארי, לצוות המארח, למזכיר, למקהלה -  על החום והלבביות והיעילות.

למארגני הכנס, ועדת הניסוח, הנשיאות – על המרץ ללא לאות.

לרכזי החוגים וישיבות המליאה – שתרמו לרמת הדיונים והסיכומים.

למרצים במליאה, למברכים ולמבורכים.

ולכל חברי הקיבוצים, חברי ואוהדי הקיבוץ השיתופי.

 

 נכתב בתאריך
23/5/2006הרשמה לניוזלטר שלנו