הצעת קיבוץ ניר עוז
הוגש בכנס הזרם והמעגל השיתופי, בארי, 17.5.2006

 

 

"צמיחה וסולידריות בחברה הישראלית"

"שותפות..." , "עזרה וערבות הדדית", ועוד ועוד...

האם רק סיסמאות, או גם דרך-חיים?

 

 

 

קיבוץ ניר-עוז קורא לקיבוצים החזקים בזרם/מעגל השיתופי, לעשות שימוש בכוחם הפוליטי והכלכלי, על-מנת לתת סיוע לקיבוצים של הזרם שהם קטנים וחלשים כלכלית, הרוצים להישאר שיתופיים ולהיחלץ ממצוקתם.

 

הנחת היסוד היא כי קיימים אינטרסים בסיסיים ומשותפים לקיבוצי הזרם והמעגל השיתופי, והם:

1.      קיום תנועה/שותפות ביניהם, להבטחת קיומם ככאלו.

2.      הפצת המסר כי קיום חברה איכותית יותר הוא דבר אפשרי.

3.      הגדלת היקף ומספר הקיבוצים המשתייכים לזרם/מעגל השיתופי להבטחת עתידם.

 

קיבוצים קטנים וחלשים, אם חפצי-חיים הם, זקוקים לחיזוק באמצעות צמיחה דמוגרפית.

צמיחה דמוגרפית מחייבת בין השאר מקורות פרנסה אטרקטיביים ודיור הולם.

ברב הקיבוצים הללו מרכיבים אלו חסרים.

קיבוצים אלו מתקשים בהשגת מקורות-מימון מתאימים החיוניים לשם הרחבת הדיור ומקורות-הפרנסה.

משמע – קיבוץ כזה הוא חסר יכולת וסיכוי לפרוץ את מעגל המצוקה. זאת כאשר הוא עומד בדד.

קיבוץ כזה, הנאבק על קיומו, אשר יש בו רצון לשמור הן על איכויותיו האנושיות, והן על דרך-חיים ערכית (ר' "קיבוץ – ערך ודרך"), הוא בעל סיכוי לצמוח בתנאי ויוכל לקבל סיוע מהשותפים לדרך.

 

קיבוצים חזקים בהיותם לקוחות מועדפים במוסדות הבנקאיים, הם בעלי יכולת השפעה פוליטית וכלכלית באותם מוסדות. ככאלה הם מסוגלים להגיש סיוע לקיבוצים חלשים, וזאת מבלי שייפגעו או יסכנו את עצמם (כמשל הנר הנותן מאורו לזולת), והאמצעים לכך מגוונים. (לדוגמא: הלוואות לבנייה תמורת שכר-דירה מותאם לתנאי ההלוואה וכו').

 

 

חברי קיבוץ ניר-עוז מאמינים כי החזרת ערך העזרה ההדדית היא אפשרית, בתנועה אשר "הזרם והמעגל השיתופי" הם חלק בלתי נפרד ממנה.

וכי יש בכך אף כדי להגביר את חוסנה של התנועה.

אנו מאמינים ומצפים כי תנועה המתיימרת להיות משמעותית ורלוונטית לתקופתה ולחבריה, תאמץ ותניף את קריאתנו למימוש הסולידריות בפועל.

 

                                                   חברי קיבוץ ניר-עוז

                                                                                        

                                               ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט