באמריקה מלמדים מה ששכחנו
 
 

באמריקה מלמדים מה ששכחנו

מאת אבישי גרוסמן, 28/12/2101 

 

לפעמים צריך לנסוע עד ארצות הברית כדי לגלות מחדש את החינוך שאנחנו יצרנו אי אז

 

תלמה, שהייתה במשך שנים רבות מורה בבית הספר הקיבוצי שלנו, הוזמנה לביקור בבית ספר יסודי בעיר בוסטון שבארצות הברית. בשיחתה עם מנהלת בית הספר לפני הביקור נאמר לה כי בית הספר פועל על פי "שיטות חינוכיות מיוחדות וחדשניות". תלמה הסתקרנה.

 

ביום המיועד הגיעה תלמה לבית הספר, המנהלת הושיבה אותה באחת הכיתות ולאחר שעה של צפייה הוזמנה תלמה לישיבת צוות המורים בו נפרשו לפניה העקרונות החינוכיים ודרכי יישומם במסגרת בית הספר.

 

"אנחנו מנסים במסגרת השיעורים להקיף את הנושאים הנלמדים מכול האספקטים שלהם: היסטורי, גיאוגרפי, אמנותי וחוויתי", הסבירו לה המורים.

 

"אנחנו יוצרים חוויית לימוד כוללת באמצעות הצבת שאלות שעל התלמיד להתמודד איתן, מפגש עם תופעות טבע והכרת הסביבה הגיאוגרפית בה חיים התלמידים."

 

"כל מורה הוא גם מחנך הכיתה", המשיכו. "מחובתו לעמוד בקשר רצוף ויום-יומי עם התלמידים, במיוחד עם אלה שמתקשים להסתגל למסגרת החינוכית המיוחדת שלנו. בסוף כל פרק לימודי על התלמידים להכין תערוכה בה מוצגים הנושאים אותם למדו והשאלות שאתן התמודדו במהלך לימוד הנושא".

 

"חשוב לנו להדגיש", אמרה מנהלת בית הספר, "שאצלנו אין בחינות אלא רק הערכות שניתנות לתלמידים על ידי מוריהם בהתחשב בהתקדמותם האישית בתחומים השונים. מכאן שגם לא קיימת בבית הספר שלנו בדיקה 'אובייקטיבית' של הישגי התלמידים כאשר משווים באמצעות בחינות אחידות את הישגיהם של התלמידים. בבית הספר שלנו קיימות רק הערכות סובייקטיביות על התקדמותו האישית של כל תלמיד".

 

מורה אחת הסבירה: "אצלנו לא נהוגה היררכיה בין המורים בינם לבין עצמם וכמובן שגם לא בין המורים לתלמידים".

 

מורה אחר הוסיף: "ההִדברות במסגרת קהילת בית הספר היא תמיד בגובה העיניים, במטרה להעניק תחושה של שוויון ערך בין כל השייכים והמתפקדים בין כותלי הבית הזה".

 

בסיום ישיבת הצוות הודתה תלמה למנהלת בית הספר ולצוות המורים ונפרדה מהם עמוסה במחשבות.

 

"הם גילו, אמנם באיחור, את 'שיטת הנושאים' שהייתה מקובלת במשך שנים בבית הספר הקיבוצי", חשבה לעצמה המורה תלמה, חברת הקיבוץ.

 

"אנשי החינוך שלנו גיבשו את הרעיונות והוציאו אותם לפועל בעשרות קיבוצים במשך שנים רבות. עכשיו, כשאנחנו כבר שכחנו, האמריקאים 'ממציאים את הגלגל מחדש' כפי שהיו אומרים הציניקנים שבינינו. אנחנו ודאי נשלח את אנשי החינוך שלנו במטרה ללמוד את רזי התורה החינוכית 'החדשה' שאנחנו המצאנו ושכחנו".

 

"פעם היינו", חשבה לעצמה תלמה, "פעם היינו".

 

"ואולי" חשבה לעצמה מחשבה עייפה ואופטימית, "אולי עוד נהיה".

 

מתוך "במקום" 34

 

 

למאמרים של אבישי גרוסמן
ארועים של המטה
מאמרים אחרונים
ידע לקיבוץ המתקדם
shitufi@tkz.co.il :ליאונרדו דה וינצ'י 13, 64733 | טל: 6925418 - 03 | פקס : 6925417 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט